Naši školu navštívili velice zajímaví hosté s ještě zajímavějším programem. Cílem vystoupení bylo naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorovaný jev vysvětlit. Předváděli nám nejjednodušší pokusy. Vyrobili jsme si například fontánu, nechali balonky nafukovat samy od sebe a seznámili nás se spoustou dalších zajímavých “záhad”.