Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018

 Prospěli s vyznamenáním

Halouzka Adam, Gritsch Jakub, Kucharičová Tereza, Podsklanová Tereza, Němečková Ema, Prknová Michaela, Tesařová Karolína, Tesařová Kristýna, Farkašová Julie, Horníková Marie, Huňka Štěpán, Karásková Agáta,  Morong Simon, Součková Veronika, Viskotová Soňa, Zifčák Adam, Jedlička Filip, Jelínková Sára, Mašek Karel, Voříšek Šimon, Csóková Viktorie, Karásková Natálie, Prkna Jan, Čerstvá Nela, Endl Matyáš, Samek Adam, Janda Jakub, Paderni Patricie, Strnadová Adéla, Šindelář Jonáš, Ležáková Andrea, Křivan Tomáš, Tobolková Aneta, Paredesová Aneta, Štorková Lucie, Nicolas Grán, Doležal Bartoloměj, Ondrák Matěj, Strnad David

Peněžní poukázku obdrželi:

Lucie Štorková, Aneta Paredesová, sběr papíru: 1. místo – Nikola Janáková, 2. místo – Jakub Janda, 3. místo – Vojtěch Ošmera, sběr bylin: 1. místo – Adam Halouzka, 2. místo – Jakub Janda,
3. místo – Tereza Podsklanová

Olympiády – okresní kolo

Tomáš Křivan –5. místo (AJ), Stanislava Vejskalová –28. místo (dějepis), Lucie Štorková – 21. místo (český jazyk), Aneta Paredesová – 27. místo (český jazyk)

Věcná odměna byla udělena těmto žákům:

Andrea Ležáková (umělec roku), Karásková Agáta, Mašek Karel, Ošmera Vojtěch, Jedlička Filip, Čech Luboš, Čerstvá Nela, Strnadová Adéla, Janda Jakub, Maxim Csóka, Bojanovský Vít, Ležáková Andrea, Dvořáková Adéla, Bláha Vlastimil, Čerstvý David, Kyprá Nela, Jelínek Michal, Tobolková Aneta, Štorková Lucie, Karásek Ladislav, Strnad Jakub, Paredesová Aneta, Sirotková Petra, Sokolík Tomáš

Knižní odměna

Viskotová Soňa, Huňka Štěpán, Jelínková Sára, Šindelář Jonáš, Janda Jakub, Strnadová Adéla, Křivan Tomáš, Štorková Lucie, Křivan Šimon, Paredesová Aneta

Certifikát na jedničky – Soňa Viskotová – 82. místo z 2.829 žáků z celé ČR

– Lucie Janíčková – 21. místo z 260 žáků z celé ČR

Testování SCIO – 2. místo v Jihomoravském kraji v českém jazyce obsadila Lucie Štorková

Gentleman školy – Natálie Karásková, Michal Kratochvíl

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY (O malý štít města Dačice)

  1. místo (hod kriketovým míčkem), 3. místo (skok daleký) – Maxim Csóka
  2. místo (hod kriketovým míčkem) – Vlastimil Bláha
  3. místo (hod kriketovým míčkem) – Andrea Ležáková

Dopravní soutěž Znojmo

  1. místo I. kat. – Ležáková Andrea, Čerstvá Nela, Prkna Jan, Kněžíček Ondřej
  2. místo II. kat. – Štorková Lucie, Kyprá Nela, Karásek Ladislav, Čerstvý David

Exkurze, výlety a ostatní aktivity školy

Předplatné do Městského divadla Znojmo – 1.-9. ročník

Lyžařský výcvik – Herlíkovice – Krkonoše

Plavecký výcvik – 3. a 4. ročník

Abraka muzika (interaktivní didaktické hudební divadlo), preventivní programy, vánoční Brno, Zlaté testy, jaderná energetika, návštěva psychiatrické léčebny, poznávací exkurze do Prahy – Divadlo Pavla Kožíška, kulturní setkání mikroregionu v Lančově, karnevaly v družině, výtvarné dílny v družině, návštěvy knihoven, bruslení v Moravských Budějovicích, výlet do Telče a Slavonic, Muzeum Vysočiny Jihlava, Planetárium Brno, Jeden svět Znojmo (festival dokumentárních filmů s tematikou lidských práv), Den dětí na Cornštejně (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Ostatní akce pořádané školou

Bezpečně do školy, Slavnost slabikáře, čertovský den, Noc s Andersenem, čtenářský koutek, vánoční jarmark, vánoční besídka, besídka ke Dni matek, projektový den ke Dni učitelů, hodiny s rodilými mluvčími (AJ, NJ), recitační soutěže, pěvecká soutěž, tvořivé dílny, netradiční třídní schůzka, čtenářský klub, čtenářská dílna na téma Karel Čapek, Tonda Obal na cestách, klub zábavné logiky a deskových her, orientační běh, Olympijský běh, sportovní dopoledne, den CO, Lubnická miniškolička, návštěvy předškoláků v 1. ročníku, školní ples, školní kola olympiád, besedy s Policií ČR, recyklohraní, MDŽ Vratěnín, Uherčice, jízdy zručnosti, kulturní setkání mikroregionu v Lančově, Školy školám – spolupráce s rakouskými školami Drosendorf, Raabs, projektové přestávky, právní vědomí, občan, preventivní programy (Marihuana – ano, či ne?; Čas dluhů),  výukový program Etiketa, čtenářské dílny, projekt Hobit (prevence mozkových a srdečních příhod), Ukliďme Česko, výtvarná soutěž Umělec měsíce, přírodovědný klokan, výukový program Používám mozek, semináře pro pedagogické pracovníky z okolních škol, výstavba multifunkčního hřiště, výstavba běžecké dráhy, lavičky, vybavení družiny, skleník, hrací domeček.

Blahopřeji všem k dosaženým výsledkům, rodičům děkuji za jejich přízeň a porozumění k potřebám školy a zastupitelům obcí za finanční podporu školy.

Přeji Vám všem příjemné prožití prázdninových dnů a dovolených a těším se s Vámi 3. září na shledanou.

                                                                     Pavel Viskot, ředitel školy