Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že děti v poslední době tráví více času na internetu, mohou se snadněji stát obětí tzv. kyberšikany (šikana prostřednictvím elektronických médií – např. internetu či mobilního telefonu). Co je cílem kyberšikany, co vše je považováno za kyberšikanu a jak byste mohli vy, rodiče, v případě potřeby pomoci svému dítěti?