Konec školního roku je vhodnou příležitostí bilancovat uplynulý školní rok, který byl pro nás v mnohých ohledech výjimečný. Nikdo nečekal, že školy zůstanou pro většinu žáků skoro celý školní rok uzavřené. Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Na začátku to pro nás byla jedna velká neznámá. V krizové situaci jsme spojili síly, začali lépe spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Vzájemná spolupráce rodičů, žáků a učitelů byla klíčem k úspěšnému zvládnutí výuky na dálku. Poděkování patří nejen všem zaměstnancům školy, ale i žákům a rodičům, kteří pomáhali zvládnout školní rok 2020/2021 v této nelehké situaci.

V letošním školním roce byl realizován projekt s názvem: Výstavba učebny pro pracovní činnosti. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání a podpořit rozvoj klíčových kompetencí v řemeslných a technických oborech s vazbou na budoucí uplatnění na trhu práce. V období říjen 2020 – duben 2021 byly realizována výstavba odborné učebny. Z vlastních prostředků školy bylo pořízeno nové vybavení pro výuku praktických činností, čímž byly vytvořeny podmínky pro výuku polytechniky (učebna Technické dílny).  Důvodem realizace projektu byla skutečnost,  že škola neměla vhodnou odbornou učebnu s odpovídajícím vybavením pro výuku Pracovních a praktických činností. Projekt byl spolufinancován  Ministerstvem financí a Obcí Lubnice jako zřizovatele školy. Celkové náklady projektu činily 2 563 179,- Kč. Projekt zajistí podmínky, ve kterých budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání. Dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti v oblasti vzdělávání a celoživotního učení v návaznosti na školní vzdělávací program.

V tomto školním prospěli s vyznamenáním:

Bena Lukáš,  Dohnová Nela, Habichová Nikola, Horníková Eliška, Horníková Martina, Huňka Šimon, Pospíšilová Miriam, Růžičková Eva Františka, Skoumalová Eliška, Stupková Šarlota, Uvízlová Lucie, Vlčková Anna, Voříšková Magdaléna, Halouzková Adéla, Jedličková Berenika, Kárníková Zuzana, Kněžíček Vojtěch, Marčanová Alexandra, Mašek Nikolas, Badinková Kamila, Endlová Evelína, Karásek Tadeáš, Ošmerová Aneta, Saiverová Šárka, Sirotková Barbora Eliška, Ševčíková Vanesa, Tobolka Michal, Topol Matyáš, Halouzka Adam, Gritsch Jakub, Kucharičová Tereza, Podsklanová Tereza, Němečková Ema, Prknová Michaela, Tesařová Karolína, Tesařová Kristýna, Farkašová Julie, Fejtová Aneta, Huňka Štěpán, Karásková Agáta, Kyprý Matěj, Součková Veronika, Jedlička Filip, Mašek Karel,  Oláh Ondřej, Uvízl Václav, Viskotová Soňa, Voříšek Šimon,  Endl Matyáš, Csóková Viktorie, Čerstvá Nela, Prkna Jan, Janda Jakub, Paderni Patricie, Neshyba Jonáš, Strnadová Adéla, Šindelář Jonáš,  Bauerová Anežka, Bojanovský Vít,  Ležáková Andrea, Jírová Zuzana, Nicolas Grán, Jírová Gita, Oláhová Aneta, Němcová Věra, Strnad David

Věcná nebo knižní odměna byla udělena:

Magdaléna Voříšková, Vojtěch Kněžíček, Adéla Halouzková, Evelína Endlová, Barbora Eliška Sirotková, Ema Němečková, Veronika Součková, Štěpán Huňka, Václav Uvízl, Šimon Voříšek, Viktorie Csóková, Jakub Janda, Jonáš Šindelář, Eliška Gritschová, Věra Němcová

Blahopřeji všem k dosaženým výsledkům, rodičům děkuji za jejich přízeň a porozumění k potřebám školy a zastupitelům obcí za finanční podporu školy.

Přeji Vám všem příjemné prožití prázdninových dnů a dovolených a těším se s Vámi

1. září na shledanou.

                                                                                                Pavel Viskot, ředitel školy