Metodikem školní prevence na naší škole je Mgr. Marie Plačková. Tel. : 603738209.

Kyberšikana - pro rodiče

Kyberšikana - pro rodiče

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že děti v poslední době tráví více času na internetu, mohou se snadněji stát obětí tzv. kyberšikany (šikana prostřednictvím elektronických médií - např. internetu či mobilního telefonu). Co je cílem kyberšikany, c...
Jak předcházet online závislostem?

Jak předcházet online závislostem?

Zdá se Vám, že Vaše dítě tráví mnoho času na počítači nebo mobilu? Nevíte jakým způsobem ho zaujmout, jak ho motivovat pro jiné aktivity? Podívejte se na video Centrum prevence v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., ve kterém se dozvíte, jak předcházet online...
Desatero pro ochranu na sociální síti

Desatero pro ochranu na sociální síti

DESATERO PRO OCHRANU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani...
Užitečné rady pro rodiče

Užitečné rady pro rodiče

UŽITEČNÉ RADY PRO RODIČE   Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných  signálů šikanování: -  za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi -  dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefo...
ŠIKANA - informativní leták pro rodiče

ŠIKANA - informativní leták pro rodiče

INFORMATIVNÍ LETÁK PRO RODIČE O PROGRAMU ŠKOLY PROTI ŠIKANĚ Vážení rodiče, záleží nám na tom, aby se děti cítily ve škole bezpečně a abychom byli příznivě hodnoceni jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Žádná škola není zcela imunní proti v...
Informace rodičům

Informace rodičům

Informace rodičům Prevence sociálně patologických jevů ve škole: docházka do školy, záškoláctví, šikana, kouření, alkohol, návykové látky ve škole, vandalismus, kyberšikana Docházka do školy Zákonnou povinností rodiče či zákonného zást...
Důležité kontakty

Důležité kontakty

DOPORUČENÉ ODKAZY Dětské krizové centrum , tel.: 241 484 149 Linka bezpečí , tel.: 800 155 555 Linka důvěry RIAPS : tel.: 222 580 697 linka@mcssp.cz www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé České republice) Ombudsma...