2.11. – Program s VZP – Vzpoura úrazům – 1. vyuč. hodina

3.11. – Zdravá pětka – 2. a 3. vyučovací hodina

17.11. – Státní svátek

18.11. – Ředitelské volno

22.11. – třídní schůzky 17.00 hod.