V pátek 3. 11. jsme shlédli dějepisné vystoupení Perštejnů – období Vikingů