V měsíci říjnu nás navštívili předškoláci, kterým jsme předvedli, co jsme se za tak krátkou dobu naučili. Poté jsme společně hravou formou opakovali geometrické tvary, prostorovou orientaci, zpívali jsme, cvičili prstíky . Téma další části byl “Ježek obecný” – kde jsme si povídali o něm, zkoušeli se pohybovat jako on, maloval jsme ježčí bodlinky a naposledy jsme si ježka vyrobili.Strávili jsme společně dvě vyučovací hodiny, které se velice vydařily. Těšíme se na další setkání.