Duben 2023

5. 4. Velikonoční dílny

12. 4. zápis 1.ročník

od 18. 4. každé úterý do konce školního roku probíhá povinný plavecký výcvik

20. 4. akce Ukliďme okolí školy a vesnice- 3. a 4. vyučovací hodina

24. 4. 17 : 00- rodičovské schůzky

27. 4. Slet čarodějnic- školní družina

Do konce kalendářního roku 2022 nevybíráme sběr papíru.

Prosím rodiče o písemné omluvy žáků v ŽK a o pravidelnou kontrolu žákovských knížek. Děkuji

Český jazyk- Halouzková Šárka (sarkamat1@gmail.com)

Matematika – Irena Smetanová (Ir.smetanova@seznam.cz)

Přírodověda, Vlastivěda – Petra Fríbová (4petrak@gmail.com)