V pátek 4. listopadu se v naší škole konal projektový den. Děti přišly do školy ve strašidelných maskách a proběhla soutěž o nejkrásnější masku. Žáci vyplňovali různé pracovní listy s úkoly, které souvisely s podzimem. V tělocvičně se konaly soutěže. Nakonec byly vyhodnoceny nejlepší dýně. Akce se všem velice líbila.