Ceny obědů ve školním roce 2019/2020

Žáci 1.-4. ročník  – 23,- Kč
         5.-9. ročník – 25,- Kč
         starší 15 roků  – 26,- Kč
cizí strávníci, důchodci

– 60,- Kč

Telefon: 515 298 439