23. 3. 2018 jsme se zúčastnili “Noci s Andersenem”.