Nadační spolek Základní školy Lubnice, okres Znojmo, s.z.

IČO 07773714

Č.ú. 287470279

 

Základním účelem a hlavní činností nadačního spolku je podpora a organizace činnosti pomáhajících naplňovat poslání Základní školy Lubnice, okres Znojmo, příspěvkové organizace v oblasti výchovně vzdělávacího procesu, sportovního a kulturního vyžití a zájmových činností.
zítra 20. v 17:00 setkání se starosty okolních obcí