Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce, z příborníku si vezme příbor a talíř na polévku, chová se přiměřeně tiše a slušně, jak u výdejního okénka, tak i u stolu, nenechává po sobě na stole zbytky jídla nebo nádobí.

  1. Na rozlitou vodu či zbytky jídla na podlaze upozorní dozor v jídelně, který zajistí nápravu, aby nedošlo k případnému pádu či úrazu.
  2. Žáci se v jídelně zbytečně nezdržují.
  3. Úraz, nevolnost či jiné skutečnosti hlásí strávník dozoru.
  4. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti, kromě ovoce a baleného pečiva.
  5. Je zakázáno čepovat nápoje do plastových lahví.
  6. Ze školní jídelny je zakázáno vynášet nádobí.
  7. Problémy nebo své připomínky k pokrmům, technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ.
  8. Strávníci se při stravování chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a neničí vybavení školní jídelny.