ZEMĚPIS

 • doplňte si podle učebnice zápis vodstvo Ameriky (UČ str. 26 – 27)
 • UČ str. 28 – 30 přečíst
 • doplň a vlep/opiš si do sešitu zápis – Přírodní krajiny Ameriky

PŘÍRODOPIS

 • podle prezentace si doplň a vlep zápis Ptáci
 • PL – kartičky si rozstříhej a nalep do sešitu, ke každé kartičce napiš, o jakou skupinu ptáků se jedná (podle UČ str. 23 – 25) – vypracované pošli do 25. 10. 2020 mailem na kristyna22@seznamcz

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • UČ str. 18 – 19 přečíst
 • opiš si do sešitu zápisy
 • DÚ pošli do 25. 10. 2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – UČ str. 19 brýle – 6 otázek

NĚMECKÝ JAZYK

 • tabulka číslovky (pokud vám přijde lepší, stáhněte si ji a vlepte do sešitu)
 • na příští hodinu naučit číslovky 0 – 100 (budu zkoušet) – UČ str. 13
 • UČ str. 10 cv. 1a, 1b – přečíst – projdeme v hodině společně
 • DÚ pošli do 25. 10. 2020 mailem na kristýna22@seznam.cz – přelož a napiš slovy: 15, 28, 34, 47, 51, 60, 78, 82, 93, 100

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:

Přečti si v učebnici str. 78 a 79. Udělej zápis do sešitu str. 78 (shrnutí), str. 79 (shrnutí).