ZEMĚPIS

______________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

  • str. 50 – 51 přečíst
  • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 29. 4. 2021 – PL

______________________________________________________________________________

NĚMECKÝ JAZYK

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

3.5.2021

  • Učebnice str. 106, 107 a 108 přečti
  • Do sešitu vypiš typy šikany
  • Pošli do 7.5.2021 na e-mail: pedro.pody@seznam.cz

——————————————————————————————————————–

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pracovní listy, které jste obdrželi na konci kalendářního roku, vyplňte a zašlete ke kontrole nejpozději do 22. 1. 2021 na mail dana.dolezal@seznam.cz.

Naučit se text písně “Tisíc mil” na straně 96.

_____________________________________________________________________________

INFORMATIKA