ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (22.-26. 11. 2021)

 • zopakovat dvojné číslo (byl za úkol pracovní list)
 • poznámky do sešitu:
  • nadpis Přídavná jména
  • Odpovězte na otázky:
   • O kolikátý slovní druh jde (v soustavě sl. druhů)?
   • Jedná se o ohebný, nebo neohebný sl. druh?
   • Co označují?
   • Napiš 5 jakýchkoliv PřJ:
  • vyplňte pracovní list (Přídavná jména)
 • na s. 12 si přečtěte modrý rámeček o přídavných jménech)
  • do sešitu si napište, které 3 druhy PřJ rozeznáváme, jak je poznáme a které vzory se k nim řadí

Literatura

 • napište si do sešitu poznámky:
 • Pohádky dělíme:
  • Kouzelné (fantastické, nadpřirozené bytosti)
  • Legendární (biblické postavy)
  • Zvířecí (zvířata jednají jako lidé)
  • Novelistické (děj blízký skutečnému životu)
 • Přečtěte si novelistickou pohádku O milionáři, který ukradl Slunce (od Jiřího Wolkera) a odpovězte do sešitu na otázky na druhé straně textu, a to CELOU VĚTOU
 • Jak myslíte, že pohádka dopadne?

Sloh

 • přečíst na s. 109 modrý rámeček – Vypravování
 • zápisky z modrého rámečku do sešitu
 • cv. 2 a, b, c – do sešitu

_____________________________________________________________________________

DĚJEPIS (22.-26. 11. 2021)

 • přečtěte si informace o Sámově říši ve Fredegarově kronice (mimochodem, jedná se o jediný zdroj, který vypráví o Sámově říši)
 • do sešitu si napište nadpis SÁMOVA ŘÍŠE
  • opište si text – Zapamatuj si (na druhé straně textu dole)
  • do sešitu vypracuj odpovědi na otázky, a to CELOU VĚTOU (na druhé straně textu dole)

_____________________________________________________________________________

Seznam doporučených titulů pro četbu