Olympijský běh

Olympijský běh

Proběhl 20. 6. 2018, z naší třídy byla nejlepší Amálie Kubíková.
Den s Lesy ČR

Den s Lesy ČR

6. 6. 2018 jsme se zúčastnili akce Den s Lesy ČR. Počasí nám přálo a všichni jsme si dopoledne užili...
Den dětí

Den dětí

6. 2018 jsme se zúčastnili zahájení sezony na zřícenině hradu Cornštejn. Pro děti byl připraven doprovodný program, vyzkoušely si dobové kostýmy, razily mince, dobývaly hrad... Na závěr zhlédly rytířské dovednosti...
Soutěžení v lehké atletice

Soutěžení v lehké atletice

29. 5. 2018 se zástupci naší třídy zúčastnili v Dačicích soutěží v lehkoatletických disciplinách. Reprezentovala nás Nela Čerstvá, Amálie Kubíková a Matyáš Endl.
"Používám mozek"

"Používám mozek"

28. 5. 2018 jsme se zúčastnili výukového programu "Používám mozek".
Divadlo Znojmo

Divadlo Znojmo

14. 5. 2018 jsme v letošním školním roce naposledy navštívili divadelní představení.
Besídka ke Dni matek

Besídka ke Dni matek

Konala se 10. 5. 2018. Žáci čtvrtého ročníku si připravili pásmo vtipů a zazpívali všem rodičům písničku. Na klávesy zahrála Viktorie Csóková a Adam Samek.
Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

V úterý 17. 4. 2018 se žáci prvního stupně zúčastnili výletu do Prahy, kde si prošli historickou část. Odpoledne zhlédli v Líbeznici u Prahy kouzelnické představení Pavla Kožíška.
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

V pátek 6. 4. 2018 se naše škola připojila k celorepublikové akci"Ukliďme Česko".
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

23. 3. 2018 jsme se zúčastnili "Noci s Andersenem".
Komiksový workshop

Komiksový workshop

Konal se 5. 4. 2018 v naší škole, žáci se seznámili s výrobou komiksu...
Podpora výuky plavání v ZŠ

Podpora výuky plavání v ZŠ

Letošní výuka plavání proběhla za finanční podpory MŠMT z programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018".
Den učitelů

Den učitelů

28. 3. 2018 proběhl v naší škole projektový den ke "Dni učitelů". Žáci vyšších ročníků si vyzkoušeli roli učitele...
Výchovný program "Etiketa"

Výchovný program "Etiketa"

Uskutečnil se 5. 3. 2018 a seznámil žáky se zásadami slušného chování.
Projektová přestávka

Projektová přestávka

7. 3. 2018 jsme si připomněli výročí nedožitých 80. narozenin českého zpěváka, hudebního skladatele, textaře a klavíristy Petra Skoumala.
Recitační soutěž

Recitační soutěž

7. 3. 2018 se konalo celoškolní kolo recitační soutěže na prvním stupni ZŠ. Naši třídu prezentovala Natálie Karásková, Luboš Čech a Viktorie Csóková.Všichni obdrželi pamětní list za účast, na první tři místa v dané kategorii nedosáhli. Zaslouží si poch...
Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

2. 2018 se konala celoškolní pěvecká soutěž. Naši třídu reprezentovala Nela Čerstvá, která se umístila na třetím místě, Natálie Karásková, ta se umístila na místě druhém. Zvítězila Anna Růžičková.
Knihovna Jemnice

Knihovna Jemnice

11. 1. 2018 Knihovna Jemnice
Vánoční vystoupení

Vánoční vystoupení

Konalo se dne 21. 12. 2017. Žáci si připravili písničku "Přijíždí k nám Večerníček".
"Jedeme v tom spolu"

"Jedeme v tom spolu"

Přednáška vozíčkáře, kterou naše škola získala za vytvoření nejlepšího videa v rámci splnění úkolu "Recyklohraní", se konala v pondělí 6. 11. 2017.
"Vikingové"

"Vikingové"

V pátek 3. 11. 2017 se konalo dějepisné představení "Vikingové".
Pelhřimov

Pelhřimov

V úterý 24. 10. 2017 se uskutečnil výlet do "Muzea strašidel" v Pelhřimově, navštívili jsme "Pelhřimovské peklo" a "Muzeum rekordů a kuriozit". Děti si výlet patřičně užily.
Žáci 4. ročníku

Žáci 4. ročníku

Společné foto ve školním roce 2017/1018.
ABRAKA MUZIKA

ABRAKA MUZIKA

Vystoupení hudebního didaktického divadla se uskutečnilo v pátek 13. října 2017.
Den civilní obrany

Den civilní obrany

V pondělí 9. října 2017 proběhl v naší škole "Den civilní obrany".
Projektová přestávka

Projektová přestávka

Žáci  1. stupně v rámci projektové přestávky zavzpomínali na zážitky z prázdnin, které různým způsobem prezentovali svým spolužákům.
Podzimní úklid okolí školy

Podzimní úklid okolí školy

V rámci pracovních činností žáci hrabali listí, počasí nám přálo a všichni si zasloužili pochvalu za pracovní aktivitu!!!
Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

Práce na školním pozemku a sběr odpadků kolem školy.
Výroba bambulek

Výroba bambulek

V hodině českého jazyka jsme probírali popis pracovního postupu při výrobě bambulky a v pracovních činnostech jsme si ho vyzkoušeli. Všechny bambulky se povedly!!!