Náš první projektový den mimo školu jsme strávili v malebném prostředí Masných krámků v Mor. Budějovicích. Dozvěděli jsme se o starých řemeslech, která již bohužel vymizela. Poznávali jsme např. kdo to byl kovář, švec, tkadlena, hrnčíř, řezník atd. Odnesli jsme si spousty nových poznatků a zážitků.