Český jazyk– Halouzková Šárka(sarkamat1@gmail.com)

Matematika-Irena Smetanová – pracuj každý den dle pokynů . Úkoly zasílej přes email (Ir.smetanova@seznam.cz) v daný termín.

Přírodověda/Vlastivěda-Petra Fríbová

Email: 4petrak@gmail.com

Anglický jazyk– Blanka Kraváčková

Hudební výchova – naučit se text písně “Když se zamiluje kůň” na straně 36/37.