Český jazyk– Halouzková Šárka(sarkamat1@gmail.com)

11.1. Téma: Opakování pádových otázek , Podstatná jména- číslo, UČ str. 59 nastudovat žlutou tabulku, PS str. 34 cv.3,4, cv. 1- +urči slovní druhy číslem nad slova

12. 1. Téma: Opakování čísla u podstatných jmen, UČ str. 59 cv. 2 do ŠS, PS str. 34 cv. 2

13.1. Téma: Opakování čísla u podstatných jmen , opakování rodů podstatných jmen, UČ str. 60 cv. 4 ústně i slovní druhy, větné vzorce, cv. 6 domácí úkol do sešitu

14. 1. Téma: Opakování rodů a vzorů podstatných jmen, UČ str. 65 nastudovat tabulku vzorů, cv. 3a- do školního sešitu opiš a urči vzor, 8 slov si přidej svých, procvičování životnosti, procvičování slovních druhů, PS str. 31 cv. 8 – všude urči slovní druhy nad slovo

15. 1. Téma: Opakování vzorů podstatných jmen, UČ str. 65 cv. 3a- zařaď slova ke vzoru a vymysli vhodné přídavné jméno, PS str. 36 cv. 1,1a, PS str. 37 cv. 1 -celé

Matematika-Irena Smetanová – pracuj každý den dle pokynů . Úkoly zasílej přes email (Ir.smetanova@seznam.cz) v daný termín.

11.1. Téma: Mnohoúhelníky – uč. str. 41 – prostuduj modrý rámeček, aplikuj ústně uč. str. 41 cv. 3, PS str. 31 cv. 1

12.1. Téma: Obvody mnohoúhelníků – uč. str. 42 cv. 1a,b – nastuduj, PS str.33-pošli na kontrolu

13.1. Téma: Opakování — PS str. 37- vypracuj a pošli na kontrolu

Pokud máš doma drobné mince (1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč)nachystej na zítřejší hodinu

14.1. Téma: Řešení aplikačních úloh – M 2. díl – str. 3 cv. 1, PS 2 díl str. 1 cv. 1,2,3, 6

15.1. Téma: Opakování: PS str. 2 – slovní úlohy cv. 1, 2, 3

Doporučuji: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy

18.1. Téma: Aplikační úlohy – uč. str. 3 cv. 3, 4 – ŠS –poslat na kontrolu

19.1. Téma: Opakování a procvičování Ps str. 3 cv. 1,2,3,

20.1. Téma: Opakování: uč. str. 5 cv. 8 a – 4 př., 8 b – 4 př. poslat na kontrolu

21.1. Téma : Diagramy – uč. str. 7 cv. 1, uč. str. 8 cv. 1, str. í cv. 1

Připrav si čtvercovou síť (čtverečkovaný papír)

22.2Téma: Soustava souřadnic – uč. str. 10 cv. 2, PS str. 6 cv. 1,2

Poslat na email Ir.smetanova@seznam .cz

Přírodověda/Vlastivěda-Petra Fríbová

Přírodověda

Vlastivěda

Email: 4petrak@gmail.com

Anglický jazyk– Blanka Kraváčková