Přírodověda – 12.3. Vylučovací soustava PS str.29/cv.1-4, Kožní soustava – uč.str.51, PS str.30/celá

17.3. Kožní soustava – pusť si na youtube – Byl jednou jeden život kůže (13.díl), úvod: Nervová soustava uč.str.52/přečíst, do sešitu si napiš nadpis + otázky a vyhledej odpovědi : 1. K čemu slouží nervová soustava?, 2. Z čeho se skládá? 3. Jak pracuje nervová soustava?

19.3. Zopakovat nervovou soustavu, přečíst První pomoc str.53, ústně odpovědět na otázky, PS str.31

24.3. Smyslová soustava – uč.str.54-55, přečíst, do sešitu nadpis, vypiš názvy smyslů a název orgánu každého smyslu (příklad: Zrak – orgán oko..), na youtube: Byl jednou jeden život – oko 11.díl, ucho – 12.díl

26.3. Smyslová soustava – PS str.32, do červeného sešitu si vypiš 4 základní chuti: sladká, slaná, kyselá, hořká – ke každé chuti napiš 4 potraviny, které mají tuto chuť

Vlastivěda/pátek – 13.3. 2.světová válka uč.str. 43-44, PS str.15/celá, str 16/1,2

20.3. 2.světová válka/nadpis poznámky do sešitu

 • září 1938: Mnichovská dohoda, pohraniční oblasti ČSR byly připojeny k nacistickému Německu v čele s Adolfem Hitlerem
 • 15.března 1939: zbytek úmezí ČSR obsadilo Německo, vznikl Protektorát Čechy a Morava, Slovensko vytvořilo samostatný Slovenský stát
 • 2.světová válka: začátek 1.září 1939 – konec 8.května 1945
 • 60 milionů obětí

Badatelský úkol:

 • za pomoci internetu, rodičů, knížek, encyklopedií zjisti, kdo byly nebo co byly uvedené pojmy. Názvy a vysvětlení napiš do červeného sešitu: Edvard Beneš, Emil Hácha, Adolf Hitler, Sudety, Terezín. Osvětim, Hans Krása, Brundibár, bonusové: Friedl Dicker- Brandeisová, Helga Weissová, Petr Ginz

Doporučená videa/filmy na youtube: Návrat do Osvětimi/ dokument, Deník Anny Frankové/ film, dluhý 3 hodiny

27.3. Zkontroluj si, jestli máš všechny úkoly splněné!

ČSR svobodná – uč.str.44

Poválečný vývoj a nástup komunistické strany- uč.str 45-46, nadpis do sešitu, napiš si poznámky:

Hlavní změny:

 • ČSR přenechala Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu
 • německé obyvatelstvo bylo odsunuto/vystěhováno z ČSR
 • velké továrny, doly, hutě, banky byly znárodněny/zabaveny státem
 • 1946 Komunistická strana vyhrála volby – předseda komunistů Klement Gottwald
 • únor 1948 = Vítězný únor, komunisté se dostali k moci, po smrti prezidenta Edvarda Beneše se stal prezidentem Klement Gottwald

Badatelský úkol: najdi vysvětlení pojmů a napiš opět do červeného sešitu: Benešovy dekrety, Milada Horáková, Rudolf Slánský, 1953, cenzura

Vlastivěda/pondělí – 16.3. Rostliny a živočichové Evropy – uč.61, přečíst, opiš nadpis, vypiš si do sešitu typy krajin v Evropě

Hospodářství Evropy – str.63, přečíst, nadpis do sešitu, vypiš odvětví hospodářství a co do nich patří(tučně psaný text):příklad: Průmysl: černé a hnědé uhlí, železné rudy a další

Obyvatelstvo Evropy – str. 63, přečíst, nadpis do sešitu, zjistit a napsat: počet obyvatel, rasa, typy národů

PS str.44/1 Rostliny a živočichové, str.45/1 Hospodářství, 45/1,2 Obyvatelstvo, pro zvídavé str.45/ a,b

Kontrola úkolů: vypracované úkoly/ foto z vlastivěd a přírodovědy mi prosím pošlete na mailovou adresu 4petrak@gmail.com do 27.3.2020

23.3 Cestujeme po Evropě – uč.str.64-65/přečíst – do červeného sešitu napiš referát o zemi/městě/místu v Evropě (mimo ČR :-), které jsi navštívil/a nebo by ses tam chtěl/a podívat. Rozsah min. polovina stránky v sešitě, můžeš doplnit obrázkem

Angličtina – středa 11. 3. a čtvrtek 12. 3. – pracovní sešit str. 27/3, 4; 28/1,2

Z učebnice angličtiny přečíst, přeložit a odpovědět písemně do sešitu English 1 text str. 32; dále učebnice str. 33/3b – přepsat správně do sešitu a učebnice str. 34/2 – odpovědět do sešitu na otázky – hotové do čtvrtku 19. 3.

Hotové práce mi vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz

MATEMATIKA 23. – 27. 3. 2020

Moji milí, pracujte každodenně, je to důležité.

Slíbila jsem, že tento týden nebude úkolů tolik. Slib plním.

Pondělí (já vím, že nemáte matematiku, ale to vám neuškodí trochu si započítat)

Cv. 10 str.29 v učebnici

Úterý:

Pracovní sešit str. 28 cv. 1

60 368 : 32 =

Středa

Pracovní sešit str 28 cv.2, str.29 cv.1

128 375 : 21 =

Čtvrtek – Pátek

Učebnice str. 29 cv. 9

Slovní úloha 1 str. 30

Kdo chce dělat víc, může využít online cvičení, např. https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-5-trida http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

Český jazyk 23.-27. 3. 2020

Moji milí,

než se dostaneme k úkolům, musím vám něco napsat. Když jsem minulý týden vyhlásila soutěž v „limerikování“, Šimon Voříšek mi poslal příspěvek, který se mi tak líbil, že jsem ho přes FB poslala do UčíTelky. Obratem mi odpověděli, básničku pochválili a v pátek zařadili na úvod vysílání. Moji radost kazilo jen to, že nezmínili Šimonovo jméno. Na naši školu ale nezapomněli. Tak, ZŠ Lubnice bude chvilku slavná

A tady je Šimonův limerik:

Dnes nás zase UčíTelka,

je to naše spasitelka.

Když nemůžem´ do školy,

Pomáhá nám s úkoly

naše milá učitelka.

A teď úkoly na týden 23. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Pondělí – Přečíst z učebnice str. 101 žlutý rámeček, do sešitu nadepsat ZÁJMENA a opsat první větu z rámečku. Do školního sešitu vypracovat cv. 2 str. 101

Úterý – Pracovní sešit str. 16, cv. 2,3,4,5

Středa – V učebnici str. 102 přečíst oranžový rámeček, do sešitu nadepsat DRUHY ZÁJMEN a vypsat druhy zájmen do sešitu (pod sebe) – opisujte je to tučně vytištěné:

1. Zájmena osobní – já, ty, on, …..

2. Zájmena přivlastňovací – …

3. ……

Čtvrtek – Znovu si připomeňte druhy zájmen ze str. 102 v učebnici, zkuste si je přeříkat zpaměti a písemně do sešitu vypracujte cv. 2

Pátek – Pracovní sešit str.17 cv. 1 (jen doplň)

Čtení

Pokračovat od str. 140 po str. 148, každý den přečíst jednu ukázku a do sešitu napsat název ukázky a autora. Pokud se vám bude chtít, můžete namalovat obrázek.

Sloh

Napište mi dopis o tom, jak koronavirus ovlivňuje váš život.

Doporučený film na tento týden: Všichni moji blízcí (příběh chlapce ve vašem věku z doby těsně před vypuknutím 2. světové války a krátce po ní). Skvělý film, bude se vám hodit i do učiva vlastivědy. Najdete ho na youtube https://www.youtube.com/watch?v=qqbpbFtUj10

Angličtina na dny 19. – 26. 3.

Procvičování určování času v angličtině – zápis do English 1:

TIME – ČAS

What´s the time? – Kolik je hodin?

It´s two o´clock. = Jsou dvě hodiny.

It´s half past two. = Je půl třetí. (doslovně: Je půl po druhé.)

It´s quarter past two. = Je čtvrt na tři. (doslovně: Je čtvrt po druhé.)

It´s quarter to two. = Je tři čtvrtě na dvě. (doslovně: Je čtvrt ke druhé.)

Napište slovy tyto časy:

 1. 8:00
 2. 7:30
 3. 9:15
 4. 11:45
 5. 3:15
 6. 4:30
 7. 2:45
 8. 1:15
 9. 5:30
 10. 12:45
 11. 4:00
 12. 6:30
 13. 11:15
 14. 9:45
 15. 1:30

Dále si prosím opakujte slovíčka podle Slovníčku vzadu v pracovním sešitě, ať je nezapomenete z Unit 1, Unit 2, Unit 3 – všechny oddíly ABCD!!!

Hotové práce mi vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz

Angličtina na 30. 3. – 15. 4. (po Velikonocích)

Napište jména dvou vašich kamarádů. Odpovězte na otázky o vás a o nich.
Name of friend A ___________________
Name of friend B ___________________
My name____________________________

1) Have you got long brown hair? _________________
2) Has your friend A got green eyes? ______________
3) Has your friend B got short black hair? _________
4) Have your friends A and B got comics? _________
5) Have you got a bike? ____________________________
6) Have you got a TV in your bedroom?____________
7) Has your friend A got a black T-shirt? ___________
8) Has your friend B got a red sweatshirt? _________
9) Have you got a pet? _____________________________
10) Have your friends A and B got guinea pigs_____

Napište česky tyto časové údaje:
a) four o’clock
b) five past four
c) quarter past four
d) ten past four
e) twenty past four
f) half past four
g) twenty to five
h) five to five
i) quarter to five
j) twenty-five past four
k) twenty-five to five

 • v pracovním sešitě udělejte všechna cvičení na stranách 29, 30 a 31
 • v učebnici písemně do sešitu strana 38 / 1, 2 a 3
 • poslední úkol: project MY SCHOOL – na papír A4 nebo větší nalepte nebo nakreslete naši školu, třídu, učitele, spolužáky, může tam být i školní zahrada, tělocvična, družina, jídelna apod. Ke každému obrázku 1 věta, minimálně 10 obrázků, tudíž 10 vět. Inspiraci najdete v učebnici str. 39.

Všechny vypracované úkoly opět vyfoťte a pošlete mi nejpozději ve středu 15. dubna. Have a great time and good luck!