V měsíci dubnu a červnu proběhly volby do školské rady.

Byli zvoleni tito zástupci:

z řad pedagogických pracovníků:   Mgr.  Jitka Navrátilová

Mgr. Irena Smetanová

z řad zákonných zástupců:               Petra Podsklanová

Miroslava Tobolková

za zřizovatele:                                    Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

Dne 26.5.2015 byla zvolena předsedkyní školské rady Mgr. Irena Smetanová