• Dítě bude přihlášeno ke každodennímu stravování. Trvalou změnu stravovacích dnů je možné provést osobně ve ŠJ, nebo telefonicky na čísle 515 298 439
  • Průběžné odhlašování a přihlašování obědů si zajišťuje strávník sám (nestačí jen nahlásit paní učitelce) telefonicky na čísle 515 298 439, nebo přímo ve ŠJ nejpozději předchozí den do 14:00 hodin, stávající den do 06.15 hodin. Pokud tak neučiní, oběd propadá a bude účtován.
  • Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy probíhá od 10.50 – 12.05 hod.