Ve venkovní třídě jsme v hodině matematiky nakupovali. Starší žáci měli za úkol pro mladší vymýšlet příklady. Rozvíjeli jsme také komunikační schopnosti a zásady slušného chování při návštěvě obchodu.