[su_table]

Základní škola Lubnice je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ.V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. 8551-logo 2012 (2)

[/su_table]