Výroční zpráva ŠD Lubnice za rok 2017/2018

 

Počet oddělní: 2

Počet vychovatelek: 2

Počet dětí: 63

Ve školím roce navštěvovalo družinu celkem 63 žáků. V I. oddělení bylo 34 žáků a v II. oddělení bylo 29 žáků. Během roku se dohlasil jeden žák a to v květnu 2018. I. oddělení družiny je 1. – 3. třída, ve II oddělení družiny je 4. – 5. třída. Vychovatelky jsou Radka Lujcová a Petra Podsklanová.

Provoz školní družiny je každý pracovní den od 10:50 do 15:00 hod.

Poplatek za školní družinu je měsíčně 60 Kč. O 20 Kč dražší než v loňském roce. Je vybírán ve dvou intervalech. První interval je září – leden a druhý únor – červen. Od 13:30 hod jsou obě dvě oddělení spojená.

Vztahy mezi žáky jsou uspokojivé. U některých žáků je chování horší, to se odvíjí od každodenní nálady. Nejmladší žáci se k sobě chovají velmi pekně, u starších žáků už se objevuje puberta. Celkově jsou žáci velmi hluční a v některých případech neznají pravidla chování. Jsou vedení ke slušnému chování, k úklidu a ke školnímu majetku.

Žáci jsou velmi aktivní a pohybliví a při každém pěkném počasí využiváme naše nové hřiště, které máme hned u škole. Jejich nejoblíbenější hra je fotbal, flórbal a díky hřišti  basketbal. Ti nejmensí si vyhrají v našem domečku plná hraček, který jsem v tomto roce taktéž postavili. Při pšpatném počasí hodně využíváme tělocvičnu, kde nejraději hrají vybíjenou a skupinové hry. Každý týden žáci vytváří výtvarný výrobek dle přípravy vychovatelky.

každoroční příprava ŠVP, podle kterého se vypracovává Plán školní družiny. Podle toho Planu, školní družina pracuje po celý rok. Během školního roku žáci vyrobili spousty výrobků, které zdobily naší školu. Žáci použily rozné materiály a různé techniky. ozvíjela se jejich tvořivost a jemná i hruba motorika.

Snažíme se o rozvoj jedince, učení se samostatnosti, slušného chování, utužujeme vztahy mezi žáky a mezi žáky a učitely a všeobecně chování na veřejnosti.

Na začátku školního roku proběhla rekonstrukce školní družiny – nové vybavení. Po celý rok se snažíme o doplnění a obnovu hraček, her atd.

Akce ŠD:        Karneval

Vyrábění velikonočních vajíček

Výroba broží

V Lubnici 30.6.2018                                                 Vychovatelka: Radka Lujcová