ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MLUVNICE

 • do sešitu si na novou stránku napiš nadpis VÝZNAM SLOV a pod něj vytvoř zápisek (popř. vytiskni a nalep – např. Mirek a David):
  • antonyma – jsou slova s opačným významem (ticho – hluk); pouze některá antonyma se tvoří pomocí předpon (kuřáknekuřák; motorovýbezmotorový)
  • synonyma – jsou slova se stejným nebo podobným významem (chlapechochkluk); synonyma jsou také slova domácí a přejatá (mluvnicegramatika)
  • homonyma – jsou slova, která stejně znějí (ne vždy se i stejně píší), ale mají zcela odlišný význam (jeřábstrom, stroj; topitv kamnech, ve vodě)
 • opiš si následující slov a napiš k nim synonyma:
  • zcela –
  • utíkat –
  • námaha –
  • pozorovat  –
  • radostný –
 • opiš si následující slova a utvoř k nim antonyma:
  • zmizet –
  • zisk –
  • draze –
  • nic –
  • šeptat –
 • Opiš si slova a použij je s různým významem v krátkých větách (také napiš do sešitu):
  • pila –
  • brnění –
  • zdraví –
 • VYPRACUJTE DO ZÍTRA 15. 10. 2020

SLOH

 • DO 18. 10. POŠLETE NA MŮJ MAIL ručně psanou charakteristiku literární/filmové postavy – tak, jako by to byla slohová práce (čistý papír, okraje, nadpis, osnova,…)

LITERATURA

 • napište si do sešitu literatury zápisek o Národním obrození (z čítanky na s. 24) – obranná a ofenzivní fáze
 • poté si zjistěte informace o Josefu Dobrovském -> zapište do sešitu (povolání, čím se zabýval, nejvýznamnější díla)
 • VYFOCENOU/NASKENOVANOU STRÁNKU POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 21. 10. 2020

______________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

 • UČ str. 25 cv. 1 – 4 – vypracované pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 21. 10. 2020

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • UČ str. 20 – 22 přečíst
 • opiš nebo vytiskni a vlep si zápis
 • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 22. 10. 2020 – UČ str. 20 mluvící hlava + otazník, str. 22 hnědá lišta – 4 obrázky – u každého napiš 3 možnosti, co by obrázek mohl představovat

NĚMECKÝ JAZYK

 • slovíčka z 5. lekce – učte se!!!!
 • PS str. 42 cv. 8a, 8b – kontrola 23. 10. 2020 při online hodině