ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

SLOH

  • slohová práce: Kdybych měl/a 3 přání (úvaha)
  • poslat na mail do pondělí 12. 4. 2021

LITERATURA

  • vypracovat pracovní list k povídce Přivedla žebráka na mizinu
  • poslat na mail do středy 14. 4. 2021

______________________________________________________________________________

INFORMATIKA

______________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

  • str. 58 přečíst
  • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 14. 4. 2021 – PL VO1 + VO2

______________________________________________________________________________

NĚMECKÝ JAZYK

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

5.4.2021

  • Učebnice str. 109 – 111 přečti
  • Do sešitu napiš alespoň 5 závislostí
  • Pošli do 9.4.2021 na e-mail: pedro.pody@seznam.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pracovní listy, které jste obdrželi na konci kalendářního roku, vyplňte a zašlete ke kontrole na dana.dolezal@seznam.cz nejpozději do 22. 1. 2021.

Naučit se text písně “Dajána” na straně 77/78.