ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MLUVNICE (18.-21. 1. 2021)

  • Písemně do sešitu cv. 6a/77.
  • Pošlete do neděle 24. 1. 2021.

LITERATURA

  • Přečtěte si na internetu baladu Štědrý den od K. J. Erben a odpovězte na otázky v prac. listu viz níže.
  • Pošlete vypracované (vytisknuté a nalepené, popř. přepsané do sešitu) do neděle 24. 1. 2021.

______________________________________________________________________________

INFORMATIKA (18.-22. 1. 2021)

  • Vyplňte prac. list (klidně i online) zaměřený na funkce ve Wordu.
  • Pošlete vyplněné do neděle 24. 1. 2021.

______________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

  • UČ str. 43 – 45 přečíst
  • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 25. 1. 2021 – PL

______________________________________________________________________________

NĚMECKÝ JAZYK

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

18.1.2021 Učebnice str. 98-99 (zdravá výživa).

Do sešitu napiš pojmy: poživatina, potravina, pochutina, živiny a vysvětli význam slov. Pošli do 26.1.2021 na mail: pedro.pody@seznam.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pracovní listy, které jste obdrželi na konci kalendářního roku, vyplňte a zašlete ke kontrole na dana.dolezal@seznam.cz nejpozději do 22. 1. 2021.