ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

SLOH

LITERATURA

  • odpovědět na otázky k textu (Nový epochální výlet pana Broučka…) viz Skype
  • poslat vyfocené do soboty dne 8. 5. 2021

______________________________________________________________________________

INFORMATIKA

______________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

  • str. 59 – 61 přečíst
  • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 29. 4. 2021 – PL

______________________________________________________________________________

NĚMECKÝ JAZYK

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

3.5.2021

  • Učebnice str. 115 a 116 přečti
  • Do sešitu vypiš formy agresivity
  • Pošli do 7.5.2021 na e-mail: pedro.pody@seznam.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pracovní listy, které jste obdrželi na konci kalendářního roku, vyplňte a zašlete ke kontrole na dana.dolezal@seznam.cz nejpozději do 22. 1. 2021.

Naučit se text písně “Dajána” na straně 77/78.