Seznam doporučené četby

Seznam doporučené četby

Informace k četbě uvnitř souboru. Seznam doporučené četby

Zeměpis

11.3.2020 – PL dokončit obě strany, UČ str. 26 – 30 přečíst

13.3.2020 – UČ str. 31 cv. 1, 3 a 4 vypracovat na papír

18.3.2020 – zápis Průmysl vám dám ve škole, UČ str. 32 – 33 přečíst, udělat zápis a poslat na mail kristyna22@seznam.cz do 20.3.2020

20.3.2020 – na papír vypište názvy pěti českých dálnic a zapište, odkud kam tyto dálnice vedou, najdete např. na http://www.ceskedalnice.cz/dalnice/ , UČ str. 34 cv. 1 a 2 – pouze odpovědi – OBA ÚKOLY (dálnice i cvičení z učebnice) pošlete na mail do 25.3.2020, https://www.youtube.com/watch?v=7FFH0zlZ-9Q (podívejte se, příště začneme kraje ČR)

25.3.2020 – UČ str. 36 – překreslit do sešitu mapu ČR + kraje (může obkreslit z učebnice, vytisknout si z internetu …), str. 37 – 41 přečíst, udělat stručné výpisky ze str. 37 – 39 (zkontrolujeme ve škole), pro zájemce dokument o Praze 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw

27.3.2020 – UČ str. 42 – 44 přečíst, DÚ poslat do 1.4.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – UČ str. 45 cv. 3, 4, 5 – pouze odpovědi

Fyzika

do 20. 3. – číst Záznam a reprodukce zvuku – opsat modrý rámeček na konci kapitoly. V prac. sešitě pokračovat další dvě strany. Vypracovat odpovědi na následující otázky na volný list papíru a odpovídat celou větou. Tento list bude oznámkován – odpovědi můžete vyhledávat v učebnici i v sešitě.

Opakování zvukové jevy

 1. Co je to pružné těleso? Uveď tři příklady pružných těles.
 2. Co je to výchylka? Jak se nazývá pohyb při kterém výchylka opakovaně roste a klesá?
 3. Co je to perioda? Jak se značí? Jakou má jednotku?
 4. Co je to frekvence? Jak se značí? Jakou má jednotku?
 5. Jaký je rozdíl mezi tlumeným a netlumeným kmitavým pohybem?
 6. Co je to vlnění? Co je to vlnová délka? Jak se značí?
 7. Jakou jednotku má vlnová délka? Jaký je vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí?
 8. Je rychlost šíření vlnění ve všech prostředích stejná? Jaký je rozdíl mezi přímočarým a podélným vlněním?
 9. Co je to zvuk? Jak rozdělujeme zvuk? Uveď ke každému dva příklady.
 10.  Jmenuj tři příklady zdrojů zvuku. Jak v nich zvuk vzniká?
 11.  Co má vliv na výšku tónu? Co na jeho barvu?
 12.  Jakou rychlostí se šíří zvuk vzduchem? Jaká je rychlost šíření zvuku v kapalinách nebo v pevných látkách?
 13.  Co je to ultrazvuk? Uveď tři příklady, kde se ultrazvuk využívá?
 14.  Co je to infrazvuk? Kteří živočichové se jím dorozumívají?
 15.  Ze kterých základních částí se skládá lidské ucho?
 16.  Jak funguje lidské ucho?
 17.  Co je to práh slyšitelnosti? Co je to práh bolesti?
 18.  V jakých jednotkách se udává hladina intenzity zvuku? Jak chráníme sluch?
 19.  Která zařízení se používala k záznamu a reprodukci zvuku?
 20.  Která zařízení k záznamu a reprodukci zvuku používáme dnes?

Elektrický náboj – uč. str. 90-91 – opsat rámeček str. 91 + cv. 1,2/str. 91, Elektrický proud – uč. str. 91-92 – opsat rámeček str. 93 + cv.1.2/str. 93 + v pracovním sešitě cv. 3,1,2 – str. 38, str. 39 cv. 1,2,3 nahoře …. do 20. 3.

Vypracovaná cvičení ofoťte a pošlete na adresu: Marie.Kocovska@seznam.cz

do 27. 3.: v učebnici číst str. 94 – 96 – Měření elektrického proudu – výpisek – rámeček str. 96, nakreslit obrázky str. 96, vypracovat otázku 1 str. 96, v pracovním sešitě vypracovat cv. 5/ str. 40, cv. 1,3,4 nahoře 1,2,3 dole/str. 41

do 3. 4. číst str. 96 – 98 Ohmův zákon, opsat si řešený příklad na str. 98, rámeček str. 98, vyřešit otázky 1,2 str. 98, v PS: řešit str. 42 cv. 4,5,1,2 + str. 43 cv. 3,4

Výchova k občanství

12.3.2020 – UČ str. 52 – 54 přečíst

19.3.2020 – UČ str. 55 – 57 přečíst, zápis z této i minulé látky dostanete ode mě, následující úkoly pošlete vypracované na mail do 26.3.2020

vysvětli tyto pojmy: morálka, právo, fyzická osoba, právnická osoba

odpověz na tyto otázky: Na kterých univerzitách v ČR lze studovat právo? Co znamená, že neznalost zákona neomlouvá? Jak se nazývá nejvyšší zákon státu?

26.3.2020 – UČ str. 58 přečíst, do sešitu přepsat hnědou tabulku Ústava ČR a doplnit názvy hlav (najdete na internetu), do sešitu úkol ze str. 58 tužka – Dejme hlavy dohromady (kontrola ve škole)

matematika

– pracovní listy – algebra a geometrie – konstrukce nebo výpočty, které se nevejdou na prac. list vypracovat do sešitu …. do 16. 3.

v učebnici geometrie udělat str. 71 cv. 1 až 12, číst str. 72 – 73 přerýsovat do sešitu ————do 20. 3.

vypracovaná cvičení ofoťte a posílejte na adresu: Marie.Kocovska@seznam.cz

do 27. 3. vypracujte do sešitu – geometrie str. 76 cv. 1,2,3,4,5 A, přerýsujte si řešené příklady 1,2 str.78 a příklady 3,4 str. 79 a příklad 5 str. 80, cvičení str. 82 cv. 1,2,4.5 a str. 84 cv. 1

do 3. 4. z učebnice geometrie cv. 2 str. 91, cv. 2,4 str. 93, cv. 1,2,3 str. 87, cv. 1,2 str. 90 a cv. 2 str. 92 -vše vypracujte do sešitu


Český jazyk – budete-li cokoli potřebovat, napište na: majaplackova@seznam.cz

Mluvnice

23. + 25. 3. 2020

 • opakovat přídavná jména (k ruce klidně sešity z loňských let)
 • vypracovat pracovní list zaměřený na přídavná jména (viz níže) – buď vytisknout a vypracovat, nebo (kdo nemá tiskárnu) vyplnit na PC – VŠUDE SI ŘÍKEJTE VZORY (u přivlastňovacích příd. jmen si pomáháme určení i/y vzorem matčin!)
 • písemně do sešitu cv. 3a/76 (pozor na koncovky přídavných jmen) – nápomocná vám může být TABULKA S VYSKLOŇOVANÝMI VZORY PŘ. JMEN, tak si ji stáhněte
 • opsat následující věty se zadáním a tabulkou do sešitu a vyplnit:

V následujících větách určete slovní druhy. Vyhledejte přídavná jména a určete u nich ml. kategorie.

Pavlovi bratři se snažili nalézt ryzí zlato.

Milý přítel mi pomohl s domácím úkolem.

  pád číslo rod druh vzor
           
           
           
           

PROCVIČOVAT PRAVOPIS MŮŽETE ZDE:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/1274

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/pridavnych-jmen/

ČITELNĚ VYFOCENÉ ÚKOLY POSLAT NA MAIL DO 28. 3. 2020!

Sloh

17.-24. 3.

 • pokuste se zamyslet nad kouřením a napsat do sešitu úvahu na téma Kouření mezi námi (chci vaše názory, ne názory lidí na internetu – neopisujte) – informace o kouření ale na internetu samozřejmě zjistit můžete, dokonce musíte (např. úmrtnost, cena,…)
  – vše potřebné již máte v sešitech (včetně myšlenkové mapy – klidně si ji ještě doplňte, jaz. prostředky) a v učebnici (s. 130-133)
  – alespoň na stránku sešitu + osnova
  – OSTŘE VYFOCENOU ÚVAHU POŠLETE DO 27. 3.

Literatura

13.+20.+ 27. 3. 2020

 • plakát buď na májovce, ruchovce, lumírovce (podle toho, kterou skupinu básníků jste měli zadanou už ve škole)
 • POSLAT NA MAIL DO 27. 3. 2020

Dějepis

23.+25. 3. 2020

 • vracíme se zpět k USA (doufám, že ještě pamatujete na osadníky, krocany, kukuřici a indiány) –> nadpis Spojené státy americké (velikostně stejné jako Viktoriánská Anglie) – budeme se zabývat především otázkou otroctví v amerických státech
 • přečíst v učebnici strany 68-69
 • vytisknout, vyplnit a nalepit pracovní list (viz níže) do sešitu (kdo nemůže vytisknout, přepíše si všechna cvičení i se zadáním + doplní odpověď) – nebojte, není toho mnoho
 • koukněte na následující videa:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582 (Den, který ukončil americkou občanskou válku)

https://www.televizeseznam.cz/video/zahranicni-1240695-1/ku-klux-klan-ma-stale-vetsi-pocet-stoupencu-americky-prezident-spojeni-s-nimi-odmita-63827068 (Ku-klux-klan)

ČITELNĚ VYFOCENÉ PRACOVNÍ LIST (POPŘ. SEŠITY) MI POŠLETE NA MAIL DO 29. 3. 2020.


Angličtina – pracovní sešit str. 25/3, 4, 5, 6; dále PS str. 28/1, 2; 29/3 a 32/1 – hotové do pátku 20. 3.

Angličtina – učebnice str. 34/2 – přečíst, přeložit a odpovědět na otázky do English 1, rovněž uč. str. 35/5 – do sešitu a uč. str. 36/1 – otázky nahoře vypracovat do sešitu English 1 – hotové do pátku 20. 3.

Angličtina – opakujte si slovíčka ze slovníčku v pracovním sešitě, Unit 1, 2 a 3AB

Práci vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz

Angličtina na 23., 24., 27. a 30. 3. – přeložte následující věty minulým časem průběhovým, tzv. tvar WAS/WERE a slovese s koncovkou -ING!!!

 1. Příklad: Ema otevírala dveře. Emma was opening the door.
 2. Tomáš vařil.
 3. My jsme snídali.
 4. Oni hráli fotbal.
 5. Ona měla na sobě své červené šaty.
 6. Všichni tancovali.
 7. Učitelka se usmívala.
 8. Můj kamarád se mnou mluvil celé odpoledne.
 9. Oliver si kreslil.
 10. Emily se procházela v parku.

Pracovní sešit str. 27/4, 5

Nakresli svůj dům (byt) do sešitu nebo na zvláštní papír z ptačí perspektivy (shora), pojmenuj jednotlivé pokoje anglicky (kitchen, bathroom…) a také jednotlivé kusy nábytku a vybavení (např. table, chairs, cooker, wardrobe…), celkem min. 35 slovíček. Své dílo vybarvi, vyzdob, poté vyfoť a pošli na můj e-mail nejpozději během pondělí 30. 3. 2020.

Německý jazyk

23. – 27. 3. 2020

Moji milí, další kolo vaší oblíbené němčiny je tady.

Komm, komm, komm, mach mit!

1. V učebnici na str. 24 je cv. 6. Přečtěte si otázky a písemně na ně celou větou do sešitu odpovězte. Úkol vyfoťte a pošlete mi na adresu sharka.navratilova@seznam.cz.

2. Opiš si do sešitu časování slovesa wollen (chtít)

ich will wir wollen

du willst ihr wollt

er, sie, es will sie, Sie wollen

3. Ze cv. 5 na str. 24 vyber 5 vět – to chci dělat a 5 vět – to nechci dělat každý den.

Vzor:

Ich will jeden Tag meine Freunde treffen.

Ich will nicht jeden Tag mein Zimmer aufräumen

Mějte se prima, ŠN

Chemie

18.3.2020

– Dokončit vypracování poznámek do sešitu na str. 48 vodík – výroba a využití, pokračovat kyslík – výskyt, vlastnosti, výroba a využití, pokračovat dusík – zaměřit se na průřezové téma – PT dusičnany a dusitany

– HALOGENY str. 51 – vlastnosti, výroba a jejich využití v praxi

19.3.2020

– Uhlík – str. 52 – poznačit – výskyt, vlastnosti, praktické využití, síra – výskyt, vlastnosti,

praktické využití, fosfor – výskyt, vlastnosti, praktické využití, POLOKOVY – umístění v

PSP, křemík- – výskyt, vlastnosti, praktické využití – opakovat značky prvků z PSP

25.3.2020

– KOVY – vlastnosti, rozdělení, významné kovy – hliník, železo, měď, zlato, stříbro, olovo, zinek,

rtuť – výskyt, vlastnosti, praktické využití

26.3. 2020

– ALKALICKÉ KOVY – str. 58 – Na, Li,, K – – výskyt, vlastnosti, praktické využití

– KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN – Ca, Sr, Ba, Ra, Be, Mg – – výskyt, vlastnosti, praktické využití

Vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 60 – kontrola a hodnocení ve škole

1.4.2020

– vypracovat a poznámky a seznámit se chlorid sodný – výskyt, vlastnosti, praktické využití,

oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid vápenatý, oxid křemičitý, oxid hlinitý

– výskyt, vlastnosti, praktické využití – princip tvoření vzorců – vysvětlení po návratu do výuky

NASTUDOVAT KONCOVKY V TABULCE NA str. 64 – ný – natý …………………..

2.4.2020

– SULFIDY – sulfid olovnatý, zinečnatý, hydroxidy – hydroxid vápenatý, hydroxid amonný

– KYSELINY – bezkyslíkaté a kyslíkaté – výskyt, vlastnosti, praktické využití

– prostudovat – odkaz na stránky ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice – přírodopis 8. ročník

Přírodopis

18.3.2020

Vytvořit poznámky do sešitu

– dokončit jednotlivé anatomické části trávící soustavy s popisem jejich funkce

– výživa – str. 65 – sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerální látky, voda, přísady

19.3.2020

– zásady vyvážené stravy – potravní pyramida – anorexie – bulimie

– Vylučovací soustava – funkce , anatomická stavba ledvin

 25.3.2020

– močové cesty, onemocnění vylučovací soustavy

– kožní soustava – str. 73 – stavba kůže – obrázek s popisem, melanin

26.3. 2020

– péče o kůži – onemocnění kůže, poranění

Do sešitu vypracovat odpovědi na otázky str. 76 – kontrola a hodnocení po návratu do školy

1.4.2020

– nervová soustava – str. 77 – funkce, stavba, centrální nervová soustava – principy synapse a reflexu vysvětleny po návratu do školy – mozek – anatomická stavba – spánek působení návykových látek, poruchy nervové soustavy

2.4.2020

 – prostudovat – odkaz na stránky ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice – přírodopis 8. ročník