Beseda n

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 přijel do naší školy zástupce Policie České republiky z Vranova, npor. Mgr. Dušan Podsklan. Beseda byla v rámci policejní prevence zaměřena na nejaktuálnější problematiku s příchodem jara pro cílovou skupinu žáků druhého a třetího ročníku. Byli informováni, jak bezpečně chodit do školy, seznámili se s nejdůležitějšími dopravními značkami a s pravidly silničního provozu. Připomněli si bezpečné chování ve městě, správné přecházení vozovky a nechybělo poučení při setkávání s cizími lidmi. Žáci byli seznámeni i s vybavením jízdního kola, s povinností nosit helmu, jezdit s doprovodem apod. Zhlédli zajímavá videa k dané problematice.