"Náš strom"

"Náš strom"

Ve škol. roce 2015/2016 jsme si společně zasadili "Náš strom", o který se budeme starat, sledovat jak se mění v každém ročním období celých našich  devět let školní docházky. Doufejme, že tato akce se stane tradicí budoucích prvňáčků. ...
Bezpečně do školy

Bezpečně do školy

Ve středu 9. září nás navštívil příslušník Policie , který nás poučil o bezpečnosti silničního provozu .
Den Země

Den Země

Den Země si celý první stupeň zpestřil výletem do Slavonic, kde prošli, bez ujmy na zdraví, celý Pohádkový les. Přestože trasa byla dlouhá 8 km, zažili jsme mnoho legrace, zážitků a dobrodružství.
Návštěva "Velikonočního zajíčka"

Návštěva "Velikonočního zajíčka"

V pátek 18.3. do naší školy přijel "Velikonoční zajíček" z KinderWeltu, který nejen děti přijel pozvat , ale dovezl i spoustu dárečků a popřál krásné Velikonoce.
Návštěva Pohádkového lesa v Panenské

Návštěva Pohádkového lesa v Panenské

Pohádkově jsme si vychutnávali krásu lesa vyzdobenou pohádkovými postavami a pohádkovými úkoly. Po splnění všech úkolů na nás čekala velká odměna.
Návštěva předškoláků

Návštěva předškoláků

V měsíci říjnu nás navštívili předškoláci, kterým jsme předvedli, co jsme se za tak krátkou dobu naučili. Poté jsme společně hravou formou opakovali geometrické tvary, prostorovou orientaci, zpívali jsme, cvičili prstíky . Téma další části byl "Ježek obecný...
Recitační soutěž

Recitační soutěž

Jako každoročně se uskutečnilo v naší škole školní kolo recitační soutěže. S krásnými básničkami a pěkným přednesem se na 1. místě umístil Roman Plaček, 2. místo Filip jedlička a 3. místo  obsadil Karel Mašek. GRATULUJI! ...
Školní výlet do Tábora

Školní výlet do Tábora

Ve čtvrtek 9.6.jsme si užili krásný výlet do Tábora, kde jsme navštívili muzeum Lega, Housův mlýn a Chýnovské jeskyně. Náš první celodenní výlet se nám moc a moc vydařil a již se těšíme na další
Turnaj ve florbalu

Turnaj ve florbalu

Žáci 1. třídy se zúčastnili školního kola ve florbalu. I když se to teprve učí, snažili se moc a obsadili krásné 3. místo. Blahopřejeme.  
Učíme se s moderními pomůckami

Učíme se s moderními pomůckami

Žáci 1. třídy si výuku zpestřují používáním "tabletů" ve výuce. Tablety výuku oživují a děti výuka více baví.
Vánoční výlet do kinderweltu

Vánoční výlet do kinderweltu

Vánoční čas jsme si zpestřili návštěvou do Kinderweltu, kde jsme si užili vánoční atmosféry, něco vyrobili, setkali se dokonce i se Santou. Výlet se nám moc líbil a už se těšíme, kdy se tam zpět vrátíme.
Velikonoční dílny

Velikonoční dílny

Ve středu jsme si užívali "velikonočních tradic a výtvarné dílny
Začínáme první školní rok 2015/2016 aneb Vyplouváme

Začínáme první školní rok 2015/2016 aneb Vyplouváme

Náš první školní den  - 1. září 2015/2016
Zdravá pětka

Zdravá pětka

Naší školu navštívila Zdravá pětka,  se kterou si žáci zopakovali zdravou stravu a nezdravou stravu formou her a činnosti, za něž dostávali "pětky". Na závěr obdrželo každé dítě vysvědčení.
Zimní radovánky

Zimní radovánky

V pátek 22.1 jsme si v hodině tělesné výchovy užívali zimních radovánek