V podzimním čase se žáci naší školy zapojují do soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet – soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií. Jedná se o soutěž, ve které si žáci a studenti prověřují znalosti z oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu. Soutěž nabízí žákům možnost poměření si svých vědomostí v rámci nezanedbatelného počtu zapojených soutěžících.

V kategorii Kadet se letos zúčastnilo 568 řešitelů okresu Znojmo.

Mezi nejlepší řešitele naší školy patří žáci 9. ročníku: Aneta Paredesová (66 bodů), Lucie Štorková (66 bodů), Jakub Strnad (59 bodů) a Vítězslav Hotař (53 bodů). Maximální počet bodů, jež bylo možné dosáhnout, činil 120.

Vzhledem k tomu, že nejlepší výsledek v okresu Znojmo byl 89 bodů, považujeme naše řešitele za velmi úspěšné. Patří jim velké poděkování, které  je čeká v podobě drobné odměny.