Třídní učitelka: Mgr. Martina Jedličková

Oznámení

Oznámení

11. 6. - fotografování tříd, cena fotografie je 30 Kč 23. 6. - vybírání učebnic a školních pracovních sešitů, doneste vše vygumované, slepené, opravené 23. 6. - vrátit klíče od skříněk v šatně, vrátit vypůjčené knihy ze školní knihovny ...
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Zeměpis 6.5.2020 - UČ str. 59 - 61 přečíst, DÚ pošli do 13.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz - odpověz na následující otázky: 1) Jak se jmenuje nejznámější rybník Libereckého kraje? 2) Které CHKO a NP najdeš v Libereckém kraji? 3) Vysvětli p...

Poplatky září

divadlo 240 Kč sešity 144 Kč pracovní sešit AJ 281 Kč kopírování 100 Kč bubnování 3. 10. ...55 Kč