Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení.
Forma stížnosti může být ústní nebo písemná.
V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, se sepíše zápis, který stěžovatel podepíše.

Lhůty pro vyřízení stížností:
– 10 dnů – jednodušší stížnosti
– 30 dnů – všechny ostatní stížnosti mimo výjimek
Lhůtu 30 dnů lze prodloužit zcela výjimečně při zvlášť složitých případech.

Za vyřízení žádosti o poskytnutí informace odpovídá ředitel školy.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo telefonicky. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen se souhlasem žadatele.

Škola poskytuje informace na základě zákona 106/1999 Sb.
Stížnosti řeší v souladu se zákonem 105/1958 Sb.
Ve svém rozhodování se řídí zákonem 564/1990 Sb.

 

CONTACTLIST