PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

V podzimním čase se žáci naší školy zapojují do soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet - soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií. Jedná se o soutěž, ve které si žáci a studenti prověřují znalosti z oblasti b...
Projekt HOBIT

Projekt HOBIT

Naše škola se v únoru roku 2018 zapojila do projektu HOBIT (HOdina BIologie pro živoT). Jedná se o inovativní vzdělávací program určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem programu je předat žákům zcela jednoduché informa...
Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Seznam pedagogických pracovníků Ředitel: Ing. Pavel Viskot Učitelé: Mgr. Irena Smetanová Mgr. Gabriela Kratochvílová Mgr. Šárka Halouzková Mgr. Dana Doležalová Mgr. Petra Fríbová Mgr. Mari...
Sport na naší škole

Sport na naší škole

Výsledky pořadí žáků na překážkové dráze Mladší místo Matěj Huňka        - 18.81 místo Marek Bláha         - 19.78 místo Tomáš Sokolík       - 20.00 místo Pavel Fedra           - 20.41 místo Vítězslav Hotař     - 20.75 &n...
Ovoce do škol

Ovoce do škol

Zdroj: http://www.ovocedoskol.szif.cz
Školní družina

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 5. ročníku. Provozní doba ŠD je od 10.50 do 14.55 hodin. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů. Žáci, kteří jsou zapsáni do ŠD, jsou seznámeni s řádem ŠD. Vzdělávací program ŠD navazuje n...
Historie

Historie

Státní obecná a měšťanská škola v Lubnici byla otevřena dne 7. ledna 1930. Vyučování probíhalo v najatých domech ve vesnici. Stavba nynější budovy započala v září 1931 a dne 4. září 1932 již začalo vyučování v nové budově.Od října 1938 byla škola převeden...
Výchovný poradce

Výchovný poradce

  Výchovným poradcem na naší škole je paní Mgr. Kratochvílová Gabriela. Tel. : 728479020.
Kroužky

Kroužky

Kroužky v letošním školním roce 2020/2021 Výtvarný kroužek (1. stupeň) Keramický kroužek Vaření (1. stupeň) Hudební kroužek Mažoretky Florbal Angličtina Němčina (1. stupeň)