Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Seznam pedagogických pracovníků Ředitel: Ing. Pavel Viskot     Učitelé: Mgr. Irena Smetanová   Mgr. Gabriela Kratochvílová   Mgr. Šárka Halouzková   Mgr. Dana Doležalová ...
Školní družina

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 5. ročníku. Provozní doba ŠD je od 10.50 do 14.55 hodin. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů. Žáci, kteří jsou zapsáni do ŠD, jsou seznámeni s řádem ŠD. Vzdělávací program ŠD navazuje n...
Historie školy

Historie školy

Státní obecná a měšťanská škola v Lubnici byla otevřena dne 7. ledna 1930. Vyučování probíhalo v najatých domech ve vesnici. Stavba nynější budovy započala v září 1931 a dne 4. září 1932 již začalo vyučování v nové budově.Od října 1938 byla škola převeden...
Kroužky

Kroužky

Kroužky v letošním školním roce 2023/2024 hudební kroužek florbal angličtina atletika dramatický kroužek
Školní časopis

Školní časopis

Zde najdete vydaná čísla školního časopisu Cool School v elektronické podobě. Časopis-Cool-School (1. číslo)