Za splnění letošního prvního úkolu v rámci Recyklohraní – “Vydržím víc a posloužím déle!” – jsme získali celkem 350 bodů. Všem vyučujícím i žákům, kteří se na plnění úkolu podíleli, děkujeme.

Po provedení tohoto úkolu nám na účtu Recyklohraní narostl počet na 2 024 bodů.