logo na web

Fond malých projektů 2017/2018

Přeshraniční spolupráce s Rakouskem

Zájem o realizaci projektu vyšel z dlouhodobé spolupráce Základní školy Lubnice a rodilým mluvčím ze strany Zukunftsraum Thaya- land a ze spolupráce rodičů žáků školy. Do projektu se aktivně zapojí ZŠ Lubnice, ZŠ Vranov nad Dyjí, ZŠ a MŠ Šumná. Z rakouské strany se jedná o školy Volksschule DrosendorfVolksschule Raabs an der Thaya. Spolupráce proběhne ve školním roce 2017/2018. Principem projektu jsou setkávání žáků škol, případně i rodičů z obou stran státní hranice formou vzájemných návštěv s programem, na kterém se obě strany domluví a aktivně podílí. Nejdůležitějším faktorem těchto setkání je prohloubení znalostí v němčině.

Cílem aktivit je vzájemné poznávání žáků obou zemí. Při vzájemném kontaktu si vymění svoje názory, zkušenosti, vyzkouší si své jazykové, rukodělné a sportovní zručnosti. Poznají zvyky, tradice a zajímavá místa sousedských zemí. Setkávání budou inspirací pro pedagogické pracovníky všech škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. – 9. ročníku, kteří se vzdělávají v němčině v českých školách a žáci škol rakouských.

Projekt přispívá k odstraňo-vání socio-kulturních bariér přeshraničních kontaktů a vytváří podmínky pro setkávání žáků škol a zvyšuje kvalitu jazykové vybavenosti účastníků. Pro žáky českých škol je významná pravidelná aktivní přítomnost rodilého mluvčího v hodinách němčiny, kterým je Rainer Miksche. Do naší školy přijíždí každý měsíc. Dopadem je vytváření nových vazeb mezi žáky a pedagogy škol obou sousedních zemí tím, že daný projekt připravují a realizují společně.

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika 2018/2019

Název projektu: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Zájem o realizaci projektu vyšel z dlouhodobé spolupráce Základní školy Lubnice a rodilým mluvčím ze strany Zukunftsraum Thaya-land a ze spolupráce rodičů žáků školy. Do projektu se aktivně zapojí ZŠ Lubnice, ZŠ Vranov nad Dyjí, ZŠ a MŠ Šumná. Z rakouské strany se jedná o školu Volksschule Drosendorf. Spolupráce proběhne ve školním roce 2018/2019. Projekt má za úkol bližší seznámení a komunikaci žáků z obou stran bývalé státní hranice.

Cílem aktivit tohoto projektu jsou tři organizované týdny jazykové výuky v angličtině a v němčině. Žáci si prohloubí svoje jazykové znalosti a dovednosti a prohloubí se přátelství, která vznikla při realizaci předcházejícího projektu. Cílovou skupinou jsou žáci 6. – 9. ročníku. Výuku předmětů dle učebního plánu zajistí čtyři rodilí mluvčí (z Británie, Nizozemí, USA, Rakouska) z jazykových škol v Brně za spolupráce pedagogů českých škol.

Projekt přispívá k odstraňování socio-kulturních bariér přeshraničních kontaktů, vytváří podmínky pro setkávání žáků škol a zvyšuje kvalitu jazykové vybavenosti účastníků. Dopadem je vytváření nových vazeb mezi žáky a pedagogy škol obou sousedních zemí tím, že daný projekt připravují a realizují společně.