Den dětí jsme letos opět oslavili výletem do přírody. Nejen, že jsme cestou pozorovali její krásy, ale plnili jsme i úkoly. Na konci naší cesty na nás čekala sladká odměna a ohýnek, ne kterém jsme si opekli buřty. Děkujeme žákům 9. ročníku a jejich paní učitelce Jitce Vyplašilové, za skvělé dopoledne, které pro nás připravili.