Školní rok 2017/2018

Školní rok 2017/2018

Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018  Prospěli s vyznamenáním Halouzka Adam, Gritsch Jakub, Kucharičová Tereza, Podsklanová Tereza, Němečková Ema, Prknová Michaela, Tesařová Karolína, Tesařová Kristýna, Farkašová Julie, Horníková Marie, Huňka Štěpán, Kará...
Školní rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013

Vážení rodiče,       v úvodu malého ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 bych chtěl za celý pedagogický sbor poděkovat za spolupráci s Vámi, zejména za podporu při organizaci besídek. Také velký dík patří Obecním úřadům z Uherčic, Vratěnína, St...