Desatero školní úspěšnosti

Desatero školní úspěšnosti

DESATERO ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI ANEB JAK MŮŽETE POMOCI SVÉMU DÍTĚTI K ÚSPĚCHU VE ŠKOLE Škola si je vědoma, že jsou dnes všichni rodiče velice zaměstnaní. Nezáleží však na tom, kolik máte času, ale máte mnoho možností, jak můžete, jako rodiče, pozitivn...
Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Metodikem školní prevence na naší škole je Mgr. Marie Plačková. Tel. : 603738209.
Připomínky a stížnosti

Připomínky a stížnosti

Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení. Forma stížnosti může být ústní nebo písemná. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, se sepíše zápis, který stěžovatel podepíše. Lhůty p...
Výchovný poradce

Výchovný poradce

  Výchovným poradcem na naší škole je paní Mgr. Kratochvílová Gabriela. Tel. : 728479020.