Den učitelů

Den učitelů

Dne 27. 3. 2024 jsme ve škole oslavili Den učitelů. Deváťáci si pro své spolužáky připravili prezentaci o Janu Amosi Komenském, která byla zakončena kvízem, který byl zaměřen nejen na Komenského, ale i na učitele a běžný život ve škole. Deváťáci pot...
Mikuláš, anděl a čerti

Mikuláš, anděl a čerti

V pondělí 5. 12. naši školu navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Málem si některé z nás čerti nechali v pekle, nakonec ale naznali, že bychom se tam všichni nevešli… Tak jsme slíbili, že už nebudeme zlobit, a za básničku či písničku jsme od nich dos...
Přestávka bez mobilů

Přestávka bez mobilů

V pondělí jsme o velké přestávce na 2. stupni odložili mobilní telefony a vyrazili jsme se bavit s ostatními spolužáky. Na chodbě i ve třídách měli žáci 9. roč. připraveny různé aktivity, např. šipky, karty, puzzle, vědomostní hry, společenské hry, sk...
Ukázka dravců

Ukázka dravců

V pondělí 11. 3. navštívil naši školu chovatel dravců z jižních Čech. Zábavnou formou nám představil různé druhy dravců - orel bělohlavý, sokol stěhovavý, poštolka obecná, sova pálená, kalous ušatý, výr velký, výreček. Ke každému z dravců jsme se dozv...
Vánoční Znojmo

Vánoční Znojmo

V úterý 19. 12. jsme navštívili vánočně vyzdobené Znojmo. Při té příležitosti jsme se ale i vzdělali v Jihomoravském muzeu, kde jsme zhlédli expozici Živá a neživá příroda Znojemska, expozici Zbraně Orientu a expozici Pravěk na Znojemsku. ...
Sportovní den

Sportovní den

Pátek 13. 10. jsme se věnovali sportu. Tradičně jsme skákali do dálky, běželi jsme 50 m na čas, vrhali koulí atd. Všichni podali kvalitní výkony!
Den CO

Den CO

I letos jsme ve škole uspořádali den civilní obrany, a to ve středu 27. 10. Letos žáci vyrazili do vsi, kde plnili různé úkoly. Žáci 9. ročníku u jednotlivých úkolů asistovali.
Jak válčili husité

Jak válčili husité

V úterý 19. 9. naši školu navštívili Pernštejni – skupina historického šermu. Letos si pro žáky připravili program Jak válčili husité. Starší žáci nejprve pomohli připravit náležitou historickou kulisu a sestavit vůz, který byl součástí tzv. vozové ...