Příslušníci Policie ČR – pan Podsklan a pan Balík navštívil žáky 2.roč. se zajímavou přednáškou, kde se dozvěděli jak se mají správně chovat na cestě do školy.