Akce na měsíc duben 2023

5. 4. – velikonoční dílny, beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

6.4 – 10.4 – velikonoční prázdniny

18.4. – Plavecký výcvik

20.4. – Ukliďme Česko (3. a 4. vyučovací hodina)

24.4. – třídní schůzky – 17.00 hod.

25.4. – Plavecký výcvik

27.4. – Slet čarodějnic (školní družina)