Zápis ze schůzky školního parlamentu ze dne 11. září 2018

Zápis ze schůzky školního parlamentu ze dne 11. září 2018

Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 11. září 2018          
Organizace žákovské samosprávy

Organizace žákovské samosprávy

Žákovská samospráva Základní školy Lubnice Cíle žákovské samosprávy: žáci se aktivně podílejí na životě školy učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým) o svých přáních, problémech, které vyplývají z ...