ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MLUVNICE

  • písemně do sešitu cv. 3/48 a celé cv. 7a/49
  • poslat do pátku 7. 5. 2021

LITERATURA

  • Dočíst ukázku z knihy Hrdý Budžes a odpovědět na otázky k textu – CELÝMI VĚTAMI (vše v čítance)
  • poslat do pátku 7. 5. 2021

______________________________________________________________________________

DĚJEPIS

_____________________________________________________________________________

INFORMATIKA

_____________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

______________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

  • str. 51 – 52 přečíst
  • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 29. 4. 2021 – vysvětli následující pojmy: ekonomie, ekonomika, kartel, monopol, služby, statky, konkurence

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

  • str. 114 přečíst

______________________________________________________________________________

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pracovní listy, které jste obdrželi na konci kalendářního roku, vyplňte a zašlete ke kontrole nejpozději do 22. 1. 2021 na dana.dolezal@seznam.cz.

Poslechněte si píseň “Co z tebe bude”, naučte se text.