VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K NASTALÉ SITUACI VÁM BUDOU ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY VYDÁNY PO NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY VÁS BUDU VČAS INFORMOVAT.

Gabriela Kratochvílová (728 479 020)

fyzika:

do 20. 3 Jaderná reakce – číst str. 81 – 83, opsat modrý rámeček str. 83

Řetězová reakce – číst str. 84 – 85, opsat rámeček str. 85

Jaderný reaktor – číst str. 86 – 87, opsat rámeček str. 87 + cv. 1 str. 87

Prac. sešit F: str. 34 cv. 1 nahoře a cv. 2 dole, str. 36 cv. 1,2 —– do 20. 3

Vypracované úkoly a zápisy ofoťte a posílejte na adresu: Marie.Kocovska@seznam.cz

do 27. 3. Jaderná elektrárna – str. 88-90 číst, opsat rámeček str. 90, nakreslit schema jaderné elektrárny str. 88, vypracovat otázku 3 str. 90, Termonukleární reakce – str. 90-92 číst, opsat rámeček str. 92 v pracovním sešitě vypracuj cv. 1,2,3 nahoře a 1 dole na str. 37, cv. 3 str. 38 nahoře

do 3.4. Vypracovat otázky – opakování Atom a záření a v PS vypracovat cv. 3/39 a 4/40

Opakování celku Atomy a záření

 1. Co si představovali pod pojmem atom starořečtí učenci?
 2. Za kterých dvou částí se skládá atom? Které elementární částice tvoří atom?
 3. Nakresli Bohrův model atomu.
 4. Které druhy záření vychází s elektronového obalu atomu?
 5. Které druhy záření mají větší vlnovou délku než světlo?
 6. Jaké částice tvoří jádro atomu? Která čísla udávají jaký je jejich počet v jádru atomu?
 7. Co je to izotop? Které síly drží jádro pohromadě? Jaký je jejich dosah?
 8. Co je to radioaktivita?
 9. Jaké druhy radioaktivního záření existují?
 10. Co je to poločas rozpadu?
 11. Uveď tři příklady využití radioaktivity?
 12. Které druhy záření škodí organismům? Jmenuj tři druhy.
 13. Jaké následky pro živé organismy má škodlivé záření?
 14. Jak se chráníme před škodlivým zářením?
 15. Co je to jaderná reakce? Jaké tři druhy jaderných reakcí známe?
 16. Co je to řetězová reakce? Kde ji využíváme?
 17. Co je to moderátor? Která látka se využívá jako moderátor v reaktoru?
 18. Co tvoří aktivní část reaktoru? K čemu zde dochází?
 19. Jak snížíme výkon reaktoru? Čím se zastaví?
 20. Popiš primární okruh jaderné elektrárny.
 21. Popiš sekundární okruh jaderné elektrárny.
 22. K čemu slouží jaderným elektrárnám mezisklady?
 23. Kde se v přírodě dochází k termonukleární reakci? Jak probíhá?
 24. Kde lidé využívají termonukleární reakci?
 25. Jmenuj tři příklady obnovitelných zdrojů energie.
 26. Jmenuj tři příklady neobnovitelných zdrojů energie.

do 7. 4. Opsat si do sešitu zápis Obnovitelné a neobnovitelné zdroje, odpovědět na zadané otázky

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje:

 • dřevo (stromy dorůstají)
 • biomasa – bioenergie
 • voda (vodní, přečerpávací, přílivové a příbojové elektrárny, vodní mlýny a hamrly)
 • vítr (větrné elektrárny, větrné mlýny a čerpadla)
 • Slunce (sluneční elektrárny, solární panely na domech, solární baterie …)
 • geotermální energie (energie z nitra Země – v oblastech s aktivní sopečnou činností – např. Nový Zéland, Island,…)

Neobnovitelné zdroje:

 • uhlí, ropa, zemní plyn (tepelné elektrárny)
 • uran (jaderné elektrárny)
 • rudy a další nerostné suroviny jsou vyčerpatelné – recyklace.

Otázky:

 1. Které obnovitelné zdroje má a využívá Česká republika?
 2. Které suroviny se v České republice recyklují a znovu využívají?
 3. Kterými neobnovitelnými zdroji disponuje Česká republika?
 4. Které druhy energie využívali lidé u nás od středověku?
 5. Vysvětli pojmy: žentour, hamr, buchar.

příprava na přijímací zkoušky M – propočítat testy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — do 31. 3.

Přírodopis

11.3.2020 – UČ str. 71 – 72 přečíst,

13.3.2020 – str. 73 vypracovat do sešitu

18.3.2020 – str.71 – 72 udělat výpisky a do 20.3.2020 poslat na messenger ke kontrole, https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ – podívejte se!!!

20.3.2020 – 2 úkoly poslané na messenger vypracujete do sešitu (překreslete schéma a jednoduše obrázek, doplňte) a vyfocené mi zpět pošlete do 25.3.2020

25.3.2020 – UČ str. 74 – 76 přečíst (prahory už nečíst), na messenger vám pošlu zápis (tabulku), postupně si ji přepisujte do sešitu (zkontrolujeme ve škole)

27.3.2020 – UČ str. 76 – 78 přečíst, dopsat zase zápis (tabulku), pro zájemce (koukněte aspoň na kousek :-)) https://www.youtube.com/watch?v=gmZfxOYNdbQ

1.4.2020 – UČ str. 79 – 80 přečíst, dopsat zápis (tabulku), podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=X8Tsa8XvcOU – dokument o dinosaurech, zájemcům doporučuji film Jurský park 🙂

3.4.2020 – přepiš do sešitu a doplň tabulku (pošlu na messenger), poslat mailem na kristyna22@seznam.cz do 8.4.2020

Zeměpis

11.3.2020 – UČ str. 77 cv. 1 – 5 do sešitu

13.3.2020 – str. 78 – 79 přečíst

18.3.2020 – UČ str. 78 – 79 udělat výpisky, vyfotit a poslat na mesenger nebo mailem – kristyna22@seznam.cz – do 20.3.2020

20.3.2020 – PL pošlu vám ho na messenger, do sešitu vypracujte pouze odovědi (neopisujte celé) a pošlete na messenger nebo mail do 25.3.2020, https://www.youtube.com/watch?v=n5s_7YhghDY (podívejte se!)

25.3.2020 – UČ str. 80 – 81 přečíst, udělejte si stručné výpisky (kontrola ve škole)

27.3.2020 – zjisti následující informace k těmto organizacím: NATO, EU, G8, OPEC, WHO, OSN, NAFTA, SNS – o jakou organizaci se jedná, kolik má členů, zda je ČR členem, stručně hlavní činnost – pošli do 1.4.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

1.4.2020 – UČ str. 82 – 84 přečíst, přepiš do sešitu tabulku stát + organizace (pošlu na messenger) – poslat mailem na kristyna22@seznam. cz do 3.4.2020

3.4.2020 – do sešitu přepiš cv. 1 a 2 globalizace (pošlu na messenger) – zkontrolujeme ve škole, UČ str. 85 cv. 1, 2 a 4 – poslat mailem na kristyna22@seznam. cz do 8.4.2020

Výchova k občanství

12.3.2020 – UČ str. 42 – 43 přečíst, do sešitu vytvoř svůj životopis (zkontrolujeme společně ve škole)

19.3.2020 – UČ str. 44 přečíst, do sešitu opsat dva zápisy poslané na messenger (Úřad práce, Zákoník práce), na internetu si vyhledejte libovolný test na volbu povolání a vypracujte ho (výsledek si zapište do sešitu)

26.3.2020 – UČ str. 45 – 47 přečíst, udělej si stručné výpisky (kontrola ve škole)

2.4.2020 – UČ str. 48 – 50 přečíst, DÚ poslat na mailem na kristyna22@seznam.cz do 9.4.2020 – UČ str. 48 první mluvící hlava – odpověz na otázky

Výchova ke zdraví

16.3.2020 – UČ str. 119 – 120 přečíst, udělejte test na str. 120, podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=Z7fkJPqci0g (během týdne pošlu k tomuto videu otázky, odpovědi mi pošlete mailem)

23.3.2020 – UČ str. 121 – 123 přečíst, str. 121 úkol otazník (kontrola ve škole, případně mi pošlete za týden, ještě se domluvíme)

30.3.2020 – UČ str. 124 – 126 přečíst, DÚ poslat mailem na kristyna22@seznam.cz do 6.4.2020 – UČ str. 124 mluvící hlava – přečtěte si tvrzení 1 – 7 a napište, zda s tímto tvrzením souhlasíte/nesouhlasíte, vždy uveďte také důvod, proč ano/ne

Matematika:

– vypracovat pracovní list – goniometrické funkce – výpočet úhlů a stran v pravoúhlém trojúhelníku ———– do 13. 3.

v učebnici Geometrie – vypracovat cv. 1,2,3,4 str. 48 – stoupání lanovek, na Str. 49 stoupání a klesání silnic cv. 1,2,3,4 a na str. 51 cvičení 1,2, na str. 52 cv.1,2,3,4,5 ——–do 20. 3.

vypracovaná cvičení budou s celými výpočty ne pouze výsledky, ofoťte je a zašlete na adresu: Marie.Kocovska@seznam.cz

do 27. 3.: vypracujte cvičení z učebnice geometrie cv. 1,2 str. 50 a cv. 1,2,3,4 str. 54, z algebry cv. 4,5 str. 51, cv. 3,4 str. 53, cv. 1,5 na liště str. 59 a cv. 1 str. 63

do 3. 4. Geometrie – Jehlan – str. 58 číst, udělat si výpisek a nakreslit druhý modrý obrázek – čtyřboký jehlan, vyznačit do obrázku tělesovou výšku, stěnovou výšku, dolní hranu a boční hranu h, úhel alfa, který svírá boční stěna s postavou a úhel beta, který svírá boční hrana s podstavou. Řeš úlohy z pracovního listu do sešitu:

Výpočet stran a úhlů v jehlanu

 1. Pravidelný čtyřboký jehlan: a = 5 cm a v = 4 cm. Vypočítej boční výšku vb, boční hranu h a úhel α, který svírá boční stěna s podstavou.
 2. Pravidelný čtyřboký jehlan: a = 4 cm a h = 8 cm. Vypočítej boční výšku vb, tělesovou výšku v a úhel ẞ, který svírá boční hrana s podstavou.
 3. Pravidelný čtyřboký jehlan: úhel α = 50°, v = 8 cm. Vypočítej boční výšku vb, dolní hranu a a boční hranu h.
 4. Pravidelný čtyřboký jehlan: a = 6 cm a v = 5,5 cm. Vypočítej boční výšku vb, boční hranu h a úhel α, který svírá boční stěna s podstavou.
 5. Pravidelný čtyřboký jehlan: a = 5 cm a h = 8 cm. Vypočítej boční výšku vb, tělesovou výšku v a úhel ẞ, který svírá boční hrana s podstavou.
 6. Pravidelný čtyřboký jehlan: úhel α = 52°, v = 8 cm. Vypočítej boční výšku vb, dolní hranu a a boční hranu h.
 7. Pravidelný čtyřboký jehlan: a = 4 cm a v = 5 cm. Vypočítej boční výšku vb, boční hranu h a úhel α, který svírá boční stěna s podstavou.
 8. Pravidelný čtyřboký jehlan: a = 5 cm a h = 6 cm. Vypočítej boční výšku vb, tělesovou výšku v a úhel ẞ, který svírá boční hrana s podstavou.
 9. Pravidelný čtyřboký jehlan: úhel α = 40°, v = 10 cm. Vypočítej boční výšku vb, dolní hranu a a boční hranu h.

Návod k řešení: 1. vb 2 = v2 + (a/2)2

                               vb 2 = 42 + 2,52 = 16 + 6,25 = 22,25

                               vb = 4,7 cm

h 2 = vb 2 + (a/2)2

h 2 = 4,72 + 2,52 = 22,25 + 6,25 = 28,5

h = 5,3 cm

                            tg α = v/(a/2)

                            tg α = 4/2,5 = 1,6

                                   α = 58°

Př. 2:                      vb 2 = h2 – (a/2)2

                               vb 2 = 82 – 22 = 64 – 4 = 60

                               vb = 7,75 cm

v2 = vb 2 – (a/2)2

v 2 = 7,752 – 22 = 60 – 4 = 56

v = 7,48 cm

                                 sin ẞ = v/h

                                 sin ẞ = 7,48/8 = 0.935

                                  ẞ = 69°20´

Př. 3:    sin α = v/ vb

             sin 50° = 8/ vb

                    vb = 8 /sin 50° = 8/0,766 = 10,44 cm

                                a/22 = vb2 – v2

                                a/22 = 10,442 – 82 = 109 – 64 = 45

                                a/2 = 6,7 cm

                                  a = 13,4 cm

h 2 = vb 2 + (a/2)2

h 2 = 10,44 2 + 6,72 = 109 + 45 = 154

h = 12,41 cm

do 8. 4. – Objem jehlanu – str. 59 číst a opsat růžové rámečky a vypočítat cv. a), b), na str. 62 cv. 1,2,3 a na str. 64 cv. 1,2 modrá + 1,3,4 žlutá

Český jazyk

mluvnice

30. 3. – 3. 4. 2020

ČITELNĚ VYFOCENÝ PRACOVNÍ LIST MI ZAŠLETE NA MAIL DO 4. 4. 2020 (do 4. 4. vyplnit i Kahoot)

Zde online procvičte ml. kategorie sloves: https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves

Zde procvičujte pravopis:

https://www.umimecesky.cz/diktaty-9-trida

literatura

13.-20. 3.

 • učit se báseň od význ. českých spisovatelů (Jaroslav Seifert, Fr. Halas, Fr. Hrubín, Josef Brukner,…). Inspiraci hledejte na internetu, je tam nepřeberné množství krásných básní. Bude obsahovat 5 (klidně více ;)) slok o 4 verších. KAŽDÝ mi mailem do 20. 3. pošle báseň, kterou si vybral.
 • vytvořit hezký plakát/plakátek – Václav Havel jako spisovatel (život – oficiální lit./samizdat/exil? + významná díla a jejich charakter + ukázka z díla + obrázky/fota) – FOTO POSLAT DO 26. 3.

3. 4. 2020

 • vypracovat prac. list zaměřen na práci s textem (poslán přes messenger)
 • VYPRACOVAT DO 9. 4. 2020 A POSLAT NA MAIL

sloh

17.-31. 3.

 • připomeňte si charakteristiku a osnovu k ní (uč. s. 111, 112) -> vytvořte do sešitu stručný zápisek
 • pokuste se napsat charakteristiku na téma: Můj ideální přítel / Moje ideální přítelkyně (zajímá mě váš pohled, ne pohled internetu ;)) – pozor na opakování slov. Práci si ohodnotím.
 • ČITELNĚ VYFOCENÉ POŠLETE MNĚ NA MAIL DO 3. 4.

Příprava na přijímací zkoušky ČJ

 • ZATÍM MI NIKDO NEPOSLAL ŽÁDNÝ DOKUMENT KE KONTROLE!
 • kdo chtěl, má u sebe test z loňských let – vypracovat do pondělí (poté vyfotit či naskenovat a poslat mně)
 • zopakovat větné členy (uč. s. 59)
 • poslán souhrnný test ve Wordu přes messenger

Angličtina – pracovní sešit – bude hotový celý UNIT 5 – všechna cvičení – do pátku 20. 3.

Angličtina – učebnice 62/1; 64/1,2 – přečíst, přeložit a doplnit tabulku 2b – do pátku 20. 3.

Práci vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz

Angličtina – úkoly na 23., 25. a 27. 3. 2020 – do sešitu English 1 si udělejte následující zápis:

SHOULD, SHOULDN´T – MĚL BY, NEMĚL BY

Slovesný tvar should + významové sloveso používáme, chceme-li někomu poradit. Zápor tvoříme tvarem should + not + významové sloveso, např.

You should listen to your parents. – Měl bys poslouchat své rodiče.
You shouldn´t smoke. – Neměl bys kouřit.

Do sešitů vymyslete rozhovor u lékaře, celkem 10 vět (5 otázek a 5 odpovědí) – pacient přichází k lékaři s nějakými zdravotními problémy, používejte should a shouldn´t (min. 3krát), opět vyfoťte a pošlete mi nejpozději v pondělí 30. 3.

Projděte si slovíčka z UNIT 6 AB na str. 78 v pracovním sešitě, snažte se je naučit. V pracovním sešitě vyplňte stranu 54, vyfoťte a pošlete mi do pondělí 30. 3.

ANGLIČTINA – úkoly na 1. – 15. 4. 2020

* uč. str. 68/3 – přečíst rozhovor Lewise s maminkou a odpovědět na otázky 1-6 do sešitu
* uč. str. 69/5 – v zelené tabulce jsou různé rady. Každou z nich doplňte buď SHOULD (měl bys) nebo SHOULDN’T (neměl bys) …. BECAUSE (protože) a doplň větu, např. You should take some medicine because you are sick. Napište tyto věty opět do sešitu English.
* napište dále 10 vět, co vám říkají rodiče a učitelé, že byste měli dělat a 10 vět, co byste neměli dělat podle rodičů a učitelů (ať se nic neopakuje), např. You should wear warm clothes. You shouldn’t smoke.
* pracovní sešit 55/3
* pracovní sešit 62/1
* pracovní sešit 64 a 65 – je to opakování

Všechny vypracované úkoly mi opět vyfoťte a pošlete do úterý 14. 4. na e-mail: antonina@centrum.cz. Pokud by vám to nešlo, najděte si mě na messengeru pod jménem Blanka Kraváčková.


Německý jazyk

Moji milí, příští týden by ve čtvrtek měly být prázdniny a v pátek státní svátek, tak vám jedna hodiny němčiny odpadne. Spojím tedy v přípravě oba týdny a tyto úkoly jsou na dobu od 30. 3. do 8. 4. Posílejte mi ofocené na sharka.navratilova@seznam.cz , jakmile budete mít vše hotové. Úkol z minulého týdne jsem zatím nedostala od Davida Č., Markéty, Veroniky a Nely. Od Františka a Davida V. nemám dosud ani první ani druhý úkol.

1. Vyluštěte si křížovku, napište tajenku a přeložte do češtiny.

Na otázku z tajenky zkuste německy odpovědět.

Pokud máte tiskárnu, vytiskněte a nalepte do sešitu. Pokud ne, pište slova pod sebe tak, abyste se v tom vyznali. Pokud máte svůj vlastní systém, je to OK.

2. Časování slovesa tragen – nosit (opsat do sešitu, můžete vytisknout a nalepit)

ICH TRAGE

DU TRÄGST

ER TRÄGT

WIR TRAGEN

IHR TRAGT

SIE TRAGEN

3. Doplňte tvary slovesa tragen do vět. Opište nebo nalepte do sešitu a věty přeložte do češtiny.

1. Was…………………..du am liebsten.

2. Im Sommer………………………..ich immer eine Mütze.

3. Erika……………………oft Kleid, sie ist immer elegant.

4. In der Schule ………………………wir Jean sund T-Shirt.

5. Mein Vater muss im Büro Anzug………………………….

6. Frau Klein, was……………………….Sie am liebsten.

7. Wer……………………….Badehose und wer Badeanzug?

8. Kinder, was………………………..ihr in den Ferien?

4. Rozhovor – přečtěte si nahlas, učíte se pro sebe, že.

Přeložte do ČJ – můžete si vytisknout, nalepit do sešitu a

Julia: Mein Lieblingskleid ist das blaue Batikkleid.

Oli:: Ich trage gern beige Hose.

Jennifer: Am liebsten trage ich eine normale Jeans und ein enges , bunt gestreiftes Top.

Lisa: Und ich trage gerne kurze Röcke oder ganz lange Röcke.

Nicole: Meine Lieblingsfarbe ist Blau. Ich trage gerne blaue Sachen.

Uta: In meiner Freizeit trage ich meistens Jeans und einen Kaputzen-Sweater und schwarze Turnschuhe. Der Sweater hat einen Aufdruck.

Laura: Ich trage oft Stoffhose und weiße Bluse.

Alexander: Ich muss einen Anzug, helles Hemd, eine Krawatte oder eine Fliege tragen. Und auche dunkle Lederschuhe.


Dějepis
24., 27., 31. 3. 2020

2.-7. 4. 2020

– nejprve přečíst v uč. strany 95-97 Hlavní místa konfliktů (mimo jiné se dozvíte, že světu v této době hrozila 3. světová válka – jaderná)

– poté vyplnit v součinnosti s učebnicí pracovní listy (viz příloha) – VYFOCENÉ POSLAT NA MAIL DO 9. 4. 2020

-pro lepší pochopení událostí koukněte zase na videa k tématu:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-severni-korea-dobyla-soul-28-cerven-152317 (Den, kdy Severní Korea dobyla Soul)

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357 (Den, kdy začala karibská krize)

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-valce-27-leden-151442 (Den, kdy byla podepsána mír. dohoda o vietnamské válce)

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-valka-v-perskem-zalivu-151762 (Den, kdy začala válka v Perském zálivu)

Informatika

13.-3. 4.

 • Vytvořte kvalitní a estetickou prezentaci v PowerPointu (téma: Jan Amos Komenský). Prezentace bude obsahovat vše, co jsme se učili, včetně závěrečného kvízu (za použití hypertextových odkazů).
 • POSLAT MNĚ MAILEM DO 3. 4.

Chemie 9. ročník

18.3.2020

Vytvořit poznámky do sešitu

– karboxylové kyseliny – str. 62 – kyselina mravenčí, kyselina octová, citronová, mléčná, máselná, benzoová, stearová, palmitová … glutaman sodný – výskyt, vlastnosti, praktické využití

19.3.2020

– estery karboxylových kyselin – str. 67 , vypracovat odpovědi na otázky ze strany 68 – kontrola a hodnocení ve škole

25.3.2020

– Chemické složení organismů – str. 69 – biogenní prvky – CUKRY – str. 71 – monosacharidy – glukóza – fruktóza – disacharidy – sacharóza – laktóza – maltóza – výskyt, vlastnosti, praktické využití

26.3. 2020

– Polysacharidy – škrob – glykogen – celulóza – výskyt, vlastnosti, praktické využití

Principy utváření vzorců budou vysvětleny po návratu do školy

1.4.2020

– Tuky – lipidy – rozdělení – str. 77 – výskyt, vlastnosti, praktické využití

2.4.2020

– prostudovat – odkaz na stránky ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice – chemie – 9