ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (15.-19. 2. 2021)

SLOH

 • Napište slohovou práci na téma Můj ideální partner (charakteristika), samozřejmostí je i osnova. Rozsah bude adekvátní vašemu věku (alespoň strana A4).
 • Pošlete na můj mail do pondělí 12. 4. 2021.

______________________________________________________________________________

DĚJEPIS

 • V učebnici si přečtěte kapitolku Budování socialismu v ČSR.
 • Vyplňte pracovní list Budování socialismu II vložený níže.
 • Mějte ho vyplněný na páteční hodinu dějepisu (9. 4. 2021) a orientujte se v něm.
 • BUDU ZKOUŠET – na kapitolku Budování socialismu v ČSR (mějte u sebe vyplněné oba pracovní listy – z minulé hodiny a ten na páteční hodinu).
 • Nechávám zde vložený pracovní list z minulé hodiny dějepisu – pro někoho, kdo úkol nesplnil a chtěl by se polepšit…

_____________________________________________________________________________

INFORMATIKA

_____________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

______________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • str. 48 – 50 přečíst
 • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 14. 4. 2021 – str. 48 první mluvící hlava, str. 49 druhý otazník

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • str. 112 – 113 přečíst
 • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 14. 4. 2021 – napiš 5 důvodů, proč lidé začnou brát drogy, napiš 5 rizik závislosti na drogách

______________________________________________________________________________

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pracovní listy, které jste obdrželi na konci kalendářního roku, vyplňte a zašlete ke kontrole nejpozději do 22. 1. 2021 na dana.dolezal@seznam.cz.

Poslechněte si píseň “Co z tebe bude”, naučte se text.