14.2. se konalo školní kolo pěvecké soutěže. 1. třídu reprezentovali tito žáci: A. Halouzková, Z.Kárníková a V. Kněžíček. Krásné 2. místo obsadila A. Halouzková a 3. místo Z. Kárníková. Blahopřejeme!!