Třídní učitelka: Mgr. Šárka Halouzková

Oznámení

Oznámení

Duben 2023 5. 4. Velikonoční dílny 12. 4. zápis 1.ročník od 18. 4. každé úterý do konce školního roku probíhá povinný plavecký výcvik 20. 4. akce Ukliďme okolí školy a vesnice- 3. a 4. vyučovací hodina 24. 4. 17 : 00- rodičovské s...
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Žáci dostávají pravidelně domácí úkoly. Zapisují si je do úkolníčku, který pravidelně ukazují doma rodičům. Stejně tak prosím o pravidelné podpisy v žákovské knížce. Děkuji Halouzková