"Bezpečně do školy"

"Bezpečně do školy"

Příslušníci Policie ČR - pan Podsklan a pan Balík navštívil žáky 2.roč. se zajímavou přednáškou, kde se dozvěděli jak se mají správně chovat na cestě do školy.
"Halloween" v lubnické škole

"Halloween" v lubnické škole

V pátek 4.11 proběhl krásný projektový den, během kterého jsme si užili hodně zábavy a legrace. Soutěžili jsme o nejhezčí masku, vydlabávali jsme dýni,  v tělocvičně na nás čekalo spoustu zábavných činností, nechyběla ochutnávka dýňové polévky a nakonec se ...
Abraka muzika

Abraka muzika

V pátek 21.10. za námi opět přijelo hudební představení Abraka muzika s vynikajícím programem s názvem Na šikmé ploše. Zábavnou formou jsme si osvojili pojmy např. krádež, záškoláctví, gamblerství,  
Beseda s myslivcem

Beseda s myslivcem

V pátek nás navštívili členi MS Korolupy s poutavou besedou o myslivosti.  
Beseda s rybářem

Beseda s rybářem

Výuky prvouky jsme si zpestřili návštěvou rybáře p. Otáhala z Police a žáka 9. třídy Josefa Čecha. Zajímavou formou nás informovali, jak bychom se mohli stát rybářem, jaké věci potřebuje rybář . Nechyběla ani praktická ukázka navazování háčků. Někteří ...
Čert, Mikuláš a anděl

Čert, Mikuláš a anděl

Takhle to vypadalo u nás při návštěvě čertů, anděl a Mikuláše.  
Čteme v přírodě

Čteme v přírodě

Krásné počasí jsme využili k četbě a příjemnému posezení při hodinách čtení .
Den CO

Den CO

V pátek 14.10 jsme si užili krásný zajímavý Den CO.  Nejprve byl cvičný poplach,potom nás navštívili  hasiči, kteří nám ukázali praktickou ukázku - vystřihávání poraněného z auta. Následoval program VZP - Vzpoura úrazům, kdy za námi do školy přijeli...
Exkurze do NP Podyjí

Exkurze do NP Podyjí

V úterý 20.9. jsme se vydali na exkurzi do NP Podyjí. Nejen že nám počasí přálo, ale za odměnu jsme měli krásný slunný výhled na hrad Hardegg .  
Klub deskových her

Klub deskových her

Někteří z nás navštěvovali klub deskových her, kde jsme trávili volný čas s deskovými hrami, hlavolamy, řešili různé bludiště, přesmyčky a logické úlohy. Čas nám rychle utíkal, škoda, že už to je u konce.
Krmení zvířátek

Krmení zvířátek

Na Vánoce jsme nemysleli jen na sebe, ale i na zvířátka, kterým jsme donesli různé dobrůtky.
Naše první exkurze do SWN Mladoňovice

Naše první exkurze do SWN Mladoňovice

V úterý 11.4. jsme navštívili SWN Mladoňovice, kde jsme viděli celou výrobu dřevěných schodů. Obdivovali jsme sklady, sušičku, kotelnu, obrovské stroje a hotové výrobky. Exkurze se nám moc líbila.
Návštěva knihovny v Mor. Budějovicích

Návštěva knihovny v Mor. Budějovicích

V úterý 7.3. jsme se vydali na výlet do Mor. Budějovic, kde jsme navštívili městskou knihovnu, solnou jeskyni a nechyběl nákup v hračkářství a posezení v cukrárně.  
Netradiční třídní schůzka

Netradiční třídní schůzka

22.11. jsme si užili krásné chvíle s rodiči na netradiční třídní schůzce, kde jsme ukázali nějaké činnosti, kterými si zpestřujeme vyučující hodiny. Velké překvapení hlavně čekalo pro rodiče, kteří se na okamžik vrátili do školních lavic a stali se žák...
Netradiční velká přestávka

Netradiční velká přestávka

Velkou přestávku jsme si zpestřili pobytem na školním hřišti, kde někteří  svačili, někteří hráli fotbal nebo se procházeli. Venku se nám moc líbilo.
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

31.3. - 1.4. jsme prožili krásnou Noc s Andersenem.
Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

V letošním školním roce jsme se zúčastnili pěvecké soutěže. Na 1. místě se umístil Vít Vodička, na 2. místě Sára jelínková a na 3. místě Karel Mašek. Blahopřejeme.  
Pochodové cvičení

Pochodové cvičení

Poslední týden jsme si užívali více pohybu  
Pořad "Najdi svou cestu"

Pořad "Najdi svou cestu"

Návštívil nás NENNY se svým pořadem
Recitační soutěž

Recitační soutěž

Žáci druhého ročníku se zúčastnili školního kola v recitaci. Nejlepšího výkonu dosáhl Karel Mašek, který získal 3. místo v I . kategorii  
Školní výlet VIDA Brno

Školní výlet VIDA Brno

Ve středu 7.6. jsme zažili mnoho krásných zážitků na školním výletě VIDA Brno.  
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

1.9.2016 jsme slavnostně začali 2. ročník

Tonda obal - ekologická přednáška

Dne 30.5. proběhla ekologická přednáška, ve které jsme se dozvěděli, jak a proč třídit odpad
Výlet do Telče

Výlet do Telče

Takhle jsme si to užívali v Telči na výletě