UŽITEČNÉ RADY PRO RODIČE

 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných  signálů šikanování:

–  za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi

–  dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.

–  dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem

–  nechuť jít ráno do školy /zvláště když dříve mělo dítě školu rádo/, dítě odkládá odchod z domova, případně je možno na něm pozorovat i strach

–  ztráta chuti k jídlu

–  dítě nechodí ze školy a do školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem

–  dítě chodí ze školy domů hladové /agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu/

–  usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu např. „Nechte mě!“

–  dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně

 dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad

–  zmínky o možné sebevraždě

–  odmítá svěřit se s tím, co ho trápí

–  dítě žádá o peníze, přičemž uvádí nevěrohodné důvody /uvádí opakovaně, že je ztratilo/, případně doma krade peníze

–  dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

 dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům

– dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma

 své zdravotní potíže může přehánět i simulovat /manipulace s teploměrem apod./

–  dítě se vyhýbá docházce do školy

–  dítě se zdržuje doma víc než mělo ve zvyku