Výchovný poradce
Všeobecné zásady práce výchovného poradce se řídí etickým kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu se žáky i rodiči. Pro úspěch jeho práce je nezbytná vzájemná důvěra všech zúčastněných stran.

Náplň práce výchovného poradce:
• řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli
• pomáhá při začlenění žáků s poruchami učení a zdravotními problémy do výuky
• pomáhá žákům s osobními problémy
• pomáhá žákům s výběrem střední školy
• zodpovídá a koordinuje práci týmu výchovné prevence
• vede evidenci IVP, postižení žáků
• vede jednání výchovných komisí školy
• spolupracuje s OSPOD, MP, PČR, ÚP a dalšími organizacemi

Využívej služeb výchovného poradce!!!
Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v osobním životě. Navíc by ti měl pomoci s hledáním vhodné střední školy, až budeš na té naší končit vzdělávání.

Přijít můžeš s čímkoliv!!!
• nejde ti učení a rád bys s ním pohnul?
• všichni ti nadávají, že se neumíš chovat a ty se přece tak snažíš?
• všichni se tě ptají, co z tebe bude a ty to sám nevíš?
• bojíš se školy, spolužáků, rodičů, učitelů, své budoucnosti?
• máš pocit, že něco nezvládáš?
• děje se ti něco zlého?
• víš o někom, koho druzí trápí a sám se bojíš zasáhnout?
• nebo máš nějaký jiný problém?

Tak přijď, moje dveře jsou vždy otevřené!
Konzultační dny: pondělí – středa od 12.00 do 14:00 (rodiče popřípadě po tel. domluvě)
Gabriela Kratochvílová