Dne 9. 10. proběhl na naší škole den CIVILNÍ OBRANY, kde si žáci nacvičili po vyhlášení poplachu evakuaci školy, následně se učili  poskytnout první pomoc a byli proškoleni v chování v krizových situacích a při mimořádných událostech.