Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Asistent pedagoga: Petra Podsklanová

Oznámení

Oznámení

Sběr druhotných surovin Sběr druhotných surovin Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicích, v pytlích, hliník – pouze plechovky od nápojů, plasty – víčka od PET lahví. Vše podepsat a napsat třídu ...
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly mají děti vždy zapsané v notýsku a jsou označeny žlutou pastelkou. Maminko ! Tatínku! Každý den ti chci 5 minut číst 🙂 V pátek domácí úkoly nezadávám, pouze na výslovné přání rodičů.