Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Asistent pedagoga: Petra Podsklanová

Oznámení

Oznámení

    Sběr druhotných surovin Sběr druhotných surovin.  Žáci mohou sbírat pouze netříděný papír - balíček vždy  podepsat a napsat třídu.
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly mají děti vždy zapsané v notýsku a jsou označeny žlutou pastelkou. Maminko ! Tatínku! Každý den ti chci 5 minut číst 🙂 V pátek domácí úkoly nezadávám, pouze na výslovné přání rodičů.