Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Asistent pedagoga: Petra Podsklanová

Oznámení

Oznámení

Sběr druhotných surovin Sběr druhotných surovin Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicích, v pytlích, hliník – pouze plechovky od nápojů, plasty – víčka od PET lahví. Vše podepsat a napsat třídu ...
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly budou mít žáci označeny žlutou barvou a vždy zapsány v notýsku. V případě nejasností kontaktujte tř. učitelku Gabrielu Kratochvílovou, buď telefonicky 728 479 020 nebo e-mailem GKratochvilova@seznam.cz Maminko ! Tatínku! Každý den ti chci 5...