Seznam členů školské rady

za pedagogický sbor: Irena Smetanová, Gabriela Kratochvílová
za zákonné zástupce: Soňa Viskotová
Miroslava Tobolková
za zřizovatele: Jana Gritschová
Jindřiška Jedličková