1. 9. 2020 – všichni se sejdeme v 7:25 ve třídě 6. roč.
  2. 9. 2020 – žáci budou mít 6 vyuč. hodin (3 třídnické hodiny + 3 vyuč. hodiny dle rozvrhu – zítra si jej zapíšeme)
  3. 9. 2020 – děvčata budou mít pouze 6 hodin (TV až od příštího týdne)
  • od 8. 9. budou ve škole povinné roušky, a to ve společných prostorách
  • od 18. 9. platí povinnost nosit roušky nejen ve společných prostorách školy, ale i v učebnách
  • od 5. 10. do 18. 10. 2020, je zakázána přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.