Rozpočet školy neinvestičního příspěvku od zřizovatele (r. 2019)

Rozpočet školy neinvestičního příspěvku od zřizovatele (r. 2019)

Rozpočet školy neinvestičního příspěvku od zřizovatele 2019 a výhledový na rok 2020-2021. Položky rozpočtu Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2020 Rozpočet na rok 2021 Spotřeba materiálu Všeobecný k HČ 188.000,- 188.000...